19.03.2013 – Începutul liturgic al Postului Mare în Mitropolia Olteniei: Slujbe arhiereşti la Craiova, Râmnic şi Severin

Relatari


 
Săptămâna Duhovnicească a debutat în Mitropolia Olteniei prin slujbe specifice perioadei Postului Mare, oficiate de arhiereii olteni în catedralele chiriarhale. La Craiova, Râmnicu Vâlcea sau Drobeta Turnu Severin, sute de credincioşi au venit la rugăciune, făcând pocăinţă pentru păcatele săvârşite în aşteptarea Dumnezeiescului Praznic al Sfintei Învieri.
       Paraclisul mitropolitan „Maica Precista de la Dud” din Craiova l-a primit luni seara pe Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a participat la slujba Pavecerniţei celei mari şi a cântat, alături de preoţi şi credincioşi, Canonul Sfântului Andrei Criteanul. În cuvântul rostit cu acest prilej, IPS Irineu a subliniat importanţa perioadei de post şi rugăciune pe care o parcurgem pentru curăţirea de păcate şi vindecarea noastră sufletească şi trupească. „În Postul Mare înmulţim rugăciunile, cântările şi citirea psalmilor spre zidirea întru curăţie a inimilor noastre, aşa cum spune psalmistul: inimă curată zideşte întru mine Dumnezeule (Psalmul 50)”. Petrecem aşadar o perioadă importantă pentru sufletele şi trupurile noastre, o perioadă în care arăm cu cântece şi cuvânt terenul înţelenit al sufletelor spre a rodi, aşa cum spune Sfânta Scriptură, însutit şi înmiit. Sămânţa Cuvântului este aruncată în ţarina sufletului nostru iar noi trebuie să odrăslim această sămânţă cu lacrimi de pocăinţă , nevoinţe şi fapte bune, pentru ca ea să crească, să ne aducă bucurii şi foloase duhovniceşti, să rodească spicul binecuvântat al Împărăţiei Cerurilor”, a spus IPS Irineu.

       La Catedrala arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a săvârşit Pavecerniţa Mare şi Canonul Sfântului Andrei Criteanul şi a rostit la final o cuvântare explicativă despre importanţa şi istoricul celor două slujbe.

 
       Nici severinenii nu au fost lipsiţi de bucuria prezenţei arhiereşti la aceste slujbe. Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei a poposit în catedrala chiriarhală din oraşul de la Dunăre, la ceas de seară,  aducând binecuvântări arhiereşti şi cuvânt de învăţătură pentru toţi dreptcredincioşii rugători.
 
                    Postul Mare – pelerinaj către Dumnezeiasca Înviere     
 
       În tradiţia Bisericii noastre Ortodoxe perioada Postului Mare, cu cele şapte săptămâni de pregătire duhovnicescă şi asceze pentru primirea Dumnezeiescului Mire, Hristos cel înviat din morţi, are un caracter cu totul aparte. În mintea şi sufletul nostru răsună ecoul unei permanente chemări la pocăinţă, o continuă jertfă interioară în care ne detaşăm de noi înşine, de pornirile noastre păcătoase pentru a deveni cu adevărat „copii ai Părintelui Ceresc” şi fraţi mai mici ai Mântuitorului Hristos. „Să fim deci cuprinşi de nişte simţăminte ca acestea” – spune Sfântul Vasile cel Mare – „aşa cum am fost învăţaţi! Să nu ne mâhnim de zilele ce se apropie! Să fim veseli, aşa cum se cuvine sfinţilor. Cel trist nu primeşte cunună, iar cel care suspină, nu biruie. Nu te întrista când ţi se poartă de grijă! E o nebunie să nu te bucuri de săntatea sufletului şi să te mâhneşti de schimbarea mâncărurilor, lăsând să se înţeleacă că-ţi face mai multă bucurie plăcerea stomacului decât purtarea de grijă a sufletului. Săturarea măreşte plăcerea numai la pântece, postul, însă, urcă folosul la suflet. Bucură-te că ţi s-a dat de Doctor un leac care ucide păcatul. După cum viermii, care se înmulţesc în pântecele copiilor, sunt distruşi cu doctorii amare, tot aşa şi postul, vrednic cu adevărat de acest nume, omoară păcatul ascuns în adânc”. Cu aceste cuvinte în suflet începem şi noi „pelerinajul” către Dumnezeiasca Înviere. Bucuria noastră cernită se plineşte însă prin cuvinte şi slujbe de folos, rânduite în fiecare zi în sfintele catedrale, lăcaşuri de enorie sau mânăstiri.
                    

Diac. Ioniţă Apostolache

Gheorghe Cioiu