06.04.2013 – IPS Irineu, Parintele nostru Mitropolit, îşi sărbătoreşte ziua numelui

Evenimente


Astăzi, 6 aprilie, când Biserica îl pomeneşte pe Sfântul Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium, Inalt Preasfinţitul Părinte acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, îşi sărbătoreşte ziua numelui.
IPS Irineu a intrat ca frate la Mânăstirea Frăsinei, unde a şi fost tuns în monahism în anul 1985, urmând ca în acelaşi an să fie hirotonit ierodiacon, iar în anul 1986 ieromonah . În 1991 a fost ales Arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului cu numele „Slătineanul”. În şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 8 iulie 2008 a fost ales Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, ceremonia de întronizare fiind oficiată în data de 27 iulie 2008, la Catedrala mitropolitană “Sfântul Dumitru” din Craiova.
Trăirea atonită este darul de mare preţ pe care Dumnezeu i l-a hărăzit, rânduindu-i ca loc de metanie Sfânta Mănăstire Frăsinei. Rânduiala monastică şi stăruinţa în temeiul trăirii întru Hristos au fost definitorii în formarea duhovnicească a Mitropolitului de astăzi al Olteniei.
Fiind un bun păstor de suflete, un bun teolog, a ştiut să îmbine vocaţia didactică cu cea spiritual-duhovnicească. IPS Părinte Irineu a scris numeroase cărţi, studii, articole şi traduceri. Dintre acestea le amintim pe cele mai recente: „Iisus este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac”, un laborios tratat de hristologie, publicat la Editura „Mitropolia Olteniei” şi „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, lucrare prefaţată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În data de 22 noiembrie 2010, activitatea cărturărească a IPS Părinte Mitropolit a fost încununată cu titlul de Membru de Onoare al Academiei Române.
Nici lucrarea administrativă nu a fost trecută cu vederea de IPS Părinte Mitropolit. De la numirea sa în fruntea Bisericii Oltene, vechile clădiri au prins viaţă, ajungând să slujească săracilor, orfanilor sau celor care nu aveau până atunci unde să-şi plece capul. Astfel, de la Cetrul de zi pentru persoane vârstnice „Mitropolitul Firmilian”, Ansambul „Sfântul Nicolae” – Amaradia, Centrul de Zi „Best Life” sau Centrul de restaurare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, toate laolaltă grăiesc de la sine despre folosul adus Bisericii şi mădularelor ei.
Pentru întreaga dragoste, dăruire şi slujire cu care a îmbrăţişat Biserica din Oltenia şi pe credincioşii ei, clerici şi mireni deopotrivă, rugăm pe Bunul Dumnezeu să facă pază Înalt Preasfinţiei Sale spre sănătate, putere de muncă şi întru toate bună sporire!
Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani Înalt Preasfinţite Părinte Mitropolit!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei