08.04.2013 – Duminica Sfintei Cruci în Arhiepiscopia Craiovei: Slujire arhierească în Parohia Rovinari I

Relatari


 
Duminica a 3-a din Postul Mare, a „Sfintei Cruci”, a adunat numeroşi credincioşi la Biserica “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Parohia Rovinari I, Protoieria Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj. Bucuria duhovnicească a fost sporită în această zi de sărbătoare de prezenţa în mijlocul credincioşilor a Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
În marea şi impunătoarea biserică ce aşteaptă încă a fi desăvârşită în frumuseţea ei interioară şi exterioară, având alura unei catedrale aflate la poarta de intrare în oraşul minerilor, cei peste două sute de credincioşi din localitate şi din împrejurimi au ascultat minunatele cântări ale corului bisericii parohiale şi s-au rugat pentru ca Dumnezeu să le binecuvânteze viaţa şi să le umple inimile cu darurile nepreţuite ale harului divin.
 “Sfânta Cruce este întotdeauna împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos”
La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a adresat credincioşilor prezenţi cuvinte de o aleasă trăire duhovnicească, evidenţiind faptul că: “Noi credem că Sfânta Cruce este întotdeauna împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul nu se desparte de Cruce şi putem spune că El rămâne răstignit până la sfârşitul veacurilor, când le va face pe toate iarăşi noi. Atunci va fi un cer şi un pământ nou. El rămâne pe Sfânta Cruce, pentru că se jertfeşte permanent şi suferă pentru fiecare dintre noi! El este pe Sfânta Cruce ca noi să avem prin Sfânta Euharistie, permanent, trupul şi sângele Său în Biserică. Atunci când preotul face sfânta proscomidie, adică atunci când pregăteşte sfintele daruri, el împunge cu suliţa în pâine şi spune: «Şi unul din ostaşi a împuns în coasta Lui şi a ieşit sânge şi apă». Deci, toată Sfânta Liturghie este jertfa Crucii şi a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos! Aşadar, ori de câte ori aducem prescurea la biserică, noi gândim că această prescură va deveni trupul şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru viaţa lumii!
 “Aşadar, osteneala postului este aşezată la piciorul Sfintei Cruci”!
În continuare, Întâistătătorul Bisericii din Oltenia a precizat că acolo “unde vedem Crucea Domnului, vedem şi pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar unde vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos, ne gândim că El S-a jertfit şi a înviat pentru noi. Iar dacă privim Sfânta Cruce, ne gândim şi la nevoinţă, adică trebuie să ne ostenim şi noi! Dacă Mântuitorul Hristos, Care n-a avut păcat, a suferit pentru noi, oamenii, atâtea bătăi, scuipări, loviri, biciuiri şi atâtea ocări, la rândul nostru, avem nevoie să suferim pentru păcatele noastre, fie prin post, fie prin rugăciune, fie prin răbdare. Răbdarea încununează, pentru că ea aduce întărire sufletului, întărire trupului şi cununa nevestejită a Împărăţiei Cerurilor. Aşadar, osteneala postului este aşezată la piciorul Sfintei Cruci. Noi urcăm cu crucea noastră pe Golgota existenţei noastre, dar nu spre un loc al disperării, ci, spre un loc al biruinţei, al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, şi, bineînţeles, al învierii noastre! Eforturile noastre, ostenelile noastre, oricât ar fi de mici sau de mari, toate sunt închinate Mântuitorului Iisus Hristos, jertfei Sale pe Cruce şi Învierii Sale. Deci, cinstind sărbătoarea aceasta a Sfintei Cruci în mijlocul Postului Mare, noi privim spre Vinerea Patimilor, privim spre Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. În bucuria acestei sărbători, e adevărat, în post şi rugăciune, osteneală şi smerenie desăvârşită, noi ne pregătim sufleteşte şi ne purtăm crucea noastră”. 
      “Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să purtăm crucea noastră!”
De ziua numelui Părintelui nostru Mitropolit, sâmbătă, 6 aprilie, când Biserica îl pomeneşte pe Sfântul Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium, reprezentanţii Protoieriei Târgu Jiu Sud au dăruit un minunat buchet de flori Arhipăstorului nostru şi i-au urat ani mulţi cu sănătate şi multe împliniri în slujirea Bisericii dreptmăritoare. În încheierea minunatului mesaj adresat celor prezenţi la Sfânta Liturghie oficiată la Rovinari de către Înalt Preasfinţitul Părinte acad. dr. Irineu, mulţi dintre noi am putut înţelege mai bine că: “E adevărat, apăsaţi de nevoi şi necazuri, uneori noi cârtim, am vrea să avem o cruce mai uşoară şi privim la vecinii noştri şi apropiaţii noştri, că ei nu sunt la fel de asupriţi ca noi. Trebuie să ştim, însă, că fiecare dintre noi îşi are crucea după puterea lui. Să nu ne uităm la alţii şi să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să purtăm crucea noastră. Să nu dorim crucea altuia, pentru că nu ştim ce este în sufletul lui, ce este în viaţa lui. Noi să privim la viaţa noastră, pentru că aceasta ni s-a dat spre mântuirea noastră. Căci, dacă stăm să ne uităm la alţii, vom uita de noi înşine. Şi întotdeauna să privim la noi cu adâncă smerenie şi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să purtăm sarcina noastră, pentru că el ne spune: «Veniţi la Mine, cei osteniţi şi împovăraţi, şi eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul meu că este bun şi sarcina mea că este uşoară, şi veţi avea odihnă sufletelor voastre!». Aşadar, să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne întărească, să ducem mai departe osteneala postului, a rugăciunii, a venirii la Sfânta Biserică”, a subliniat Înaltul Ierarh, “ca să ajungem cu pace la Sfânta Înviere, care dorim să fie lumină călăuzitoare pentru viaţa noastră, pentru familia noastră, pentru biserica noastră, pentru ţara aceasta şi pentru toată lumea!” 

Prof. Vasile Gogonea