12.04.2013 – Liturghii Arhiereşti şi conferinţă duhovnicească în Arhiepiscopia Râmnicului: Prăznuirea Sfântului Calinic la Frăsinei şi Râmnic

Evenimente Fără categorie


 
 În ziua cinstirii Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie la altarul Mănăstirii Frăsinei, în judeţul Vâlcea. Înalt Preasfinţitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, a liturghisit alături de Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, la Catedrala arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnic.
       În a patra săptămână a Postului Mare, Arhiepiscopia Râmnicului a găzduit o serie de evenimente religios-culturale dedicate Sfântului Calinic de la Cernica, ocrotitorul Olteniei. În prima parte a zilei, IPS Părinte Irineu a fost prezent la Mânăstirea Frăsinei, ctitorie a Sfântului Ierarh, unde a slujit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei,  Mitropolitul Olteniei a vorbit celor prezenţi despre viaţa şi minunile Sfântului Ierarh, amintind că a acesta a revigorat viaţa Bisericii din Oltenia, aducând mult folos duhovnicesc tuturor credincioşilor, preoţilor, monahilor şi monahiilor deopotrivă. La final, IPS Părinte i-a binecuvântat pe credincioşii prezenţi.
                                        Athosul românesc de la Frăsinei 
       Situată în comuna Muereasca, la 25 km de Râmnicu Vâlcea, Mănăstirea Frăsinei  are în componenţă două biserici. Biserica sfântului aşezământ poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi a fost ctitorită de Sfântul Calinic, pe vremea arhieriei sale la Râmnicului, între anii 1860-1863. Biserica schitului vechi poartă hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” şi a fost construită de călugării bulgari Ilarion şi Ştefan, la anul 1710. Fiind iniţial realizat din lemn, sfântul lăcaş a fost reconstruit din zid în anii 1762-1763.
          Sfântul Calinic a statornicit ca rânduiala vieţii monahale de aici să fie aidoma celei athonite, pe care a cunoscut-o în mod direct în timpul vieţuirii sale ca monah, la Cernica. Aici, la Frăsinei, nu se mănâncă nici un fel de carne, decât peşte, iar accesul părţii femeieşti este interzis prin jurământ. Acestea sunt doar câteva motive pentru care, pe drept cuvânt, chinovia Sfântului Calinic de la Frăsinei a fost şi este socotită un „Athosul mănăstirilor româneşti”.
 
 
                  Catedrala arhiepiscopală din Râmnic şi-a serbat ctitorul
       La Catedrala arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, Liturghia Darurilor înainte sfinţite a fost oficiată de către PS Părinte Emilian Lovişteanul înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La slujbă a luat parte şi chiriarhul locului, IPS Părinte Gherasim. La finalulul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Episcop Emilian a ținut un cuvânt de învățătură în care a prezentat viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic, evidenţiind personalitatea sa ca ierarh al Episopiei Râmnicului Noul Severin. „Sfântul Ierarh Calinic şi cinstirea lui reprezintă pentru Biserica Ortodoxă Română un model de slujire pentru toţi ierarhii şi pentru tot clerul Bisericii noastre. Este o sărbătoare a neamului românesc pentru că el a odrăslit din fiinţa neamului românesc şi este un mijlocitor înaintea Preasfintei Treimi pentru noi toţi, fiii Bisericii Ortodoxe Române”, a spus Preasfinția Sa.
       După Sfânta Liturghie, în prezenţa a numeroşi credincioşi din municipiul Râmnicu Vâlcea, cei doi arhierei râmniceni au săvârşit slujba de sfinţire a icoanei de mozaic cu chipul Sfântului Ierarh Calinic, de pe peretele exterior al Catedralei arhiepiscopale. 
 
                Catedrala arhiepiscopală din Râmnic, file de istorie
       Actuala biserică a Catedralei din Râmnic, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost ridicată pe temelia unor biserici mai vechi: una zidită între anii 1576-1586 de către episcopul Mihail al II-lea şi dărâmată de turci în anul 1735, în timpul războiului pe care l-au avut cu austriecii; iar a doua zidită între anii 1739-1749 de către episcopul Climent şi distrusă de un mare incendiu în 1847. Edificiul, aşa cum se vede astăzi, a fost ridicat de Sfântul Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului (1850-1868). Construcţia a fost începută în anul 1851 şi terminată în anul 1856 şi este opera arhitectonică a meşterilor ucenici ai Sfântului Calinic care au zidit bisericile de la Sfintele Mănăstiri Cernica, Pasărea şi Frăsinei. Asemănarea cu ele este foarte mare ca stil, diferenţa constând însă doar în proporţia ce a fost apreciată în raport cu locul şi nevoile de cult ale Episcopiei. Din anul 2009, prin grija Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortdoxe Române, în patrimoniul catedralei râmnicene se află la loc de cinste un fragment din moaştele ctitorului ei, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.

 
                Conferinţă duhovnicească în cinstea Sfântului Calinic
       Sărbătoriea Sfântului Calinic s-a încheiat la Râmnic cu o conferinţă duhovnicească, susţinută de IPS Părinte Mitropolit Irineu, în sala „Iosif Episcopul” din cadrul Aşezământului Pastoral – Social „Sfântul Ierarh Calinic”, aflat în incinta Centrului eparhial. Manifestarea, cea de a III-a din rândul prelegerilor duhovniceşti organizate în Postul Mare, a avut ca temă „Sfântul Ierarh Calinic – model de viață în Hristos”. Alături de IPS Irineu au mai fost prezenţi şi IPS Gherasim şi PS Emilian Lovişteanul. În cadrul întâlnirii, Mitropolitul Olteniei şi-a exprimat bucuria de a fi prezent în mijlocul Arhiepiscopiei Râmnicului în ziua cinstirii Sfântului Ierarh Calinic. „Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu am săvârşit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite la Mănăstirea Frăsinei, mănăstire ctitorită şi oblăduită de Sfântul Ierarh Calinic. Cu toată obştea mănăstirii ne-am bucurat de aceste momente de reculegere duhovnicească, şi o mare mulţime de credincioşi care au participat la sfintele slujbe, la privegherea de aseară şi astăzi, s-au folosit sufleteşte de aceste momente, de acest popas duhovnicesc. Astăzi seară, suntem împreună în aceste momente de alese bucurii duhovniceşti şi credem că Sfântul Calinic, pe care îl chemăm întotdeauna să ne fie ajutător şi folositor, ne va face parte de darurile bogate ale Împărăţiei cerurilor”, a precizat IPS Părinte.
 

Arhid. Ioan Liviu Găman, Diac. Ioniţă Apostolache