26.04.2013 – Asociaţia Vasiliada s-a întrunit în Adunare Generală

Evenimente


Membrii Asociaţiei Vasiliada a Mitropoliei Olteniei s-au întrunit miercuri, 24 aprilie, în cadrul Adunării Generale care a fost convocată la Centrul social „Mitropolit Firmilian”. Pe ordinea de zi a şedinţei de lucru a figurat prezentarea raportului de activitate şi a raportului financiar pentru anul 2012, aprobarea raportului financiar şi a bugetului previzionat pentru 2013, prezentarea şi aprobarea strategiei şi a obiectivelor pentru anul în curs.
       „Şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Vasiliada a fost una dintre cele mai lucrative şedinţe, în sensul că au avut loc foarte multe discuţii pe marginea proiectelor sociale pe care Asociaţia Vasiliada le-a dezvoltat în anul 2012 şi au fost înaintate foarte multe propuneri concrete şi, din fericire, realizabile, pe care Asociaţia Vasiliada urmăreşte să le pună în practică în cursul acestui an. Una dintre hotărâri este aceea de a ne concentra în anul 2013 pe proiecte care să întărească capacitatea de management, capacitatea organizaţională, astfel încât să putem implementa proiecte sociale adresate grupurilor sociale defavorizate din întreaga regiune Sud – Vest Oltenia. De asemenea, împreună cu membrii Asociaţiei Vasiliada, am luat decizia de a înfiinţa un grup de lucru internn, astfel încât să putem avea cadrul de consultare şi dialog cu cât mai mulţi membri, pentru a putea să gândim noi proiecte care să aibă capacitatea de a răspunde concret nevoilor sociale din comunitate”, a precizat părintele Adrian Stănulică, preşedintele Asociaţiei Vasiliada. Printre realizările amintite se numără înfiinţarea unei noi filiale a asociaţiei, în Râmnicu Vâlcea, care va avea rolul de a dezvolta proiecte sociale pentru categoriile de persoane aflate în dificultate din Râmnicu Vâlcea. Astfel, primul proiect pe care Asociaţia Vasiliada îl va implementa aici va avea în vedere dezvoltarea de servicii socio – medicale pentru persoane de vârsta a treia.
       Asociaţia Vasiliada a gestionat în anul 2012 nouă aşezăminte sociale, a implementat nouă proiecte sociale, dintre care patru cu finanţare din Fondul Social European. A dezvoltat şi a oferit beneficiarilor săi 14 servicii sociale acreditate conform legislaţiei în vigoare. Numărul total al beneficiarilor care s-au aflat în grija Asociaţiei Vasiliada în anul 2012 este de 3445 de persoane, care au primit sprijin concret.  Acest ajutor a fost acordat prin cei 39 de angajaţi pe termen lung, specialişti care lucrează în proiectele asociaţiei: asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, instructori educativi, expertiza fiind asigurată de-a lungul anului trecut de 18 experţi, iar un numpăr de 73 de voluntari s-au implicat în activităţile sociale. „Întâlnirea Adunării Generale a Asociaţiei Vasiliada a avut un puternic caracter de bilanţ, de analiză a modului în care puterea executivă a asociaţiei a lucrat în anul 2012. Membrii Adunării Generale au apreciat că a fost un an în care ostenitorii Asociaţiei Vasiliada s-au aplecat cu responsabilitate spre nevoile sociale, în special din judeţele Dolj şi Gorj”, a adaugat părintele Adrian Stănulică.  Cei prezenţi la eveniment au avut numai cuvinte de apreciere la adresa Asociaţiei Vasiliada şi a muncii depuse de către membri săi care zi de zi se preocupă de cazurile sociale, de binefacerile aduse semenilor.  „Sunt impresionată de activitatea Asociaţiei Vasiliada. De-a lungul timpului, au existat mulţi beneficiari, care au fost ajutaţi de aceasta. De asemenea, am fost impresionată de efortul personalului care a lucrat în cadrul Asociaţiei Vasiliada, fie angajaţi pe proiecte cât şi voluntari, care au lucrat la realizarea acestor proiecte sociale. Asistenţii sociali implicaţi în aceste proiecte au o calitate nu numai profesională deosebită, dar şi umană, depunând eforturi deosebite pentru personalizarea ajutoarelor, pentru apropierea de beneficiari”, a mărturisit sociolog Rodica Ţugui, membră a Consiliului director din cadrul Asociaţiei Vasiliada. Prof.univ. Teodor Sâmbrian a apreciat mesajul Asociaţiei Vasiliada, acela de a ajuta neconditionat, avand credinţa şi dorinţa de a face fapte bune.   „La 12 ani de la înfiinţare, asociaţia noastră este astăzi în domeniul filantropiei una dintre cele mai reprezentative din regiunea Olteniei. Este în acelaşi timp o instituţie care completează misiunea socială a Bisericii: ajutorarea oamenilor nevoiaşi, a bătrânilor, a persoanelor fără adăpost, a copiilor. În contextul economic şi social actual, bilanţul asociaţiei noastre este unul excepţional ”, a conchis prof.univ. Teodor Sâmbrian, membru al comitetului director din cadrul Asociaţiei Vasiliada.
 

(Gabriela Popescu)