08.05.2013 – Săptămâna Luminată în Arhiepiscopia Craiovei: Lăcaş de închinare târnosit pentru bolnavii din Băileşti

Relatari


În cea de a doua zi a Praznicului Învierii, marţi, 7 mai, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul credincioşilor doljeni din oraşul Băileşti, judeţul Dolj. Cu acest prilej, a fost sfinţită şi Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din incinta spitalului municipal.

 
       Numeroşi credincioşi au luat parte, în cea de a doua zi din Săptămâna Luminată, la slujba de târnosire a Bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din incinta Spitalului Municipal Băileşti. Sfântul lăcaş a fost temeluit în urmă cu şapte ani (toamna anului 2006) spre folosul şi întărirea duhovnicească a credincioşilor aflaţi în suferinţă, veniţi în aşezământul sanitar spre vindecare. În felul acesta, demersul ridicării unei biserici în spaţiul instituţiei medicale s-a consolidat pe ideea desăvârşirii şi aducerii laolaltă a vindecării trupeşti şi sufleteşti, indispensabile credincioşilor din această parte a Arhiepiscopiei Craiovei. Acest lucru s-a concretizat prin iniţiativa preotului Gabriel Sună care a reuşit să aşeze început bun acestei lucrări. Alături de el au stat autorităţile locale şi credincioşii din localitate. Demersul preotului Sună a fost finalizat de pr. Gheorghe Nuţă, numit ca slujitor aici în urmă cu doi ani, el reuşind să finalizeze pictura sfântului lăcaş. De altfel, pentru osteneala lor, cei doi preoţi slujitori au primit marţi, 7 mai, rangul bisericesc de sachelar.

Pregătirile pentru primirea arhiereştii binecuvântări asupra lucrului desăvârşit au început imediat după marea zi a Învierii Mântuitorului din morţi. IPS Părinte Mitropolit Irineu a fost întâmpinat la primele ore ale dimineţii de soborul preoţilor slujitori, în frunte cu pr. Cornel Pîrvu, protoiereu al Protopopiatului Băileşti. După sfinţirea sfântului lăcaş, IPS Părinte a slujit Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul de preoţi şi diaconi, la altarul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.
 
 „Nimic din ceea ce Dumnezeu ne-a dat să facem bine pe pământ nu va fi uitat în ceruri”
În cuvântul de învățătură de la finalul slujbei, IPS Părinte a vorbit celor de față despre binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă asupra celor care „iubesc podoaba casei Sale”. „De fiecare dată când se sfinţeşte o biserică bucuria este negrăită atât pentru cei de pe pământ, cât şi pentru cei din ceruri, pentru că un lăcaş de închinare constituie legătura vie şi reală dintre cer şi pământ. În Biserică, alături de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care de fiecare dată rămâne alături de noi, stau sfinţii toţi. În această desăvârşită comuniune suntem aşezaţi şi noi pentru a-L binecuvânta pe Dumnezeu şi pentru a-I mulţumi pentru toate binefacerile Sale. În Sfânta Biserică sunt pomeniţi toţi credincioşii şi cei care sunt în viaţă, şi cei care au trecut la cele veşnice”, a spus Mitropolitul Olteniei. În continuare, IPS Irineu a  comentat înțelesurile dogmatice și morale care se desprind din Praznicul Învierii, precum şi despre darurile de care se împărtăşesc cei ce cred şi-L mărturisesc pe Domnul Hristos. „Fiecare dintre noi suntem aşteptaţi, la sfârşitul vieţii noastre pământeşti, de către Tatăl cel Ceresc. Sfântul Apostol Pavel ne spune că Domnul Hristos a fost înviat de Tatăl cel Ceresc care «i-a dat Lui un nume, care este mai presus de orice nume, ca în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece a celor cereşti şi a celor pământeşti, şi a celor de desupt » (Filipeni 2, 9-10). Aşadar, noi, prin Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, ne vom ridica din ţărână, ne vom ridica din mormânt şi ne vom prezenta la judecată şi să luăm fiecare după câte ne-am ostenit în această viaţă. Ferice de sufletele acelea care au făcut fapte bune pentru că ele vor fi răsplătite cu bucuria veşnică. Nimic din ceea ce Dumnezeu ne-a dat să facem bine pe pământ nu va fi uitat în ceruri”, a conchis IPS Părinte Mitropolit Irineu.
            Pentru osteneala şi ajutorul depus la ridicarea sfântului lăcaş, primarul municipiului Băileşti, Costel Pistriţu, a fost răsplătit de IPS Părinte Irineu cu o Gramată de mulţumire si apreciere.
 

Diac. Ioniţă Apostolache

Gabriela Popescu