08.05.2013 – Slujba celei de a doua Învieri, la Catedrala „Madona Dudu” din Craiova

Relatari


       Paraclisul mitropolitan „Maica Precista” – Dudu din Craiova a găzduit duminică, 5 mai, slujba „Celei de a doua Învieri”. Rânduiala liturgică a fost oficiată de IPS Părinte Mitropolit Irineu, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. La slujbă au luat parte peste două sute de credincioşi craioveni. Răspunsurile la strană au fost date de membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei mitropolitane din Craiova. La final, IPS Părinte Mitropolit a tâlcuit pericopa evanghelică, citită de preoţii slujitori în 12 limbi. În acest context, IPS Irineu a arătat că Dumnezeu a zidit făptura Sa bună, nefiind cu putinţă a gândi că, după căderea în păcat, omul slăbănogit de patimi să fie rezidit de la început, cu toate că înaintea Creatorului său aceasta ar fi fost cu putinţă. Părintele Ceresc a ales însă să-l reaşeze pe cel căzut în demnitatea din care căzuse prin jertfa mântuitoare a Fiului Său, Cuvântul care, „la plinirea vremii”, a luat trup „de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om”. În acelaşi context, analizând episodul învierii lui Lazăr, când Domnul Hristos a lăcrimat pentru prietenul său adormit, Mitropolitul Olteniei a subliniat că această întristare a Mântuitorului nu trebuie înţeleasă în sensul unei slăbiciuni omeneşti, ci ca o plângere a stării de degradare în care se adâncise firea omenească. Astfel, cel ce odinioară în Rai, era împodobit cu frumuseţe dumnezeiască, după căderea în păcat se urâţeşte, făcându-se pradă stricăciunii. De aceea, prin Întrupare, Domnul reaşează podoaba hainei Sale celei luminoase asupra omului, împodobind încă odată lucrul mâinilor Sale – a conchis IPS Părinte
(Diac. Ioniţă Apostolache)