16.05.2013 – Seminarul Teologic din Craiova prezent la Bursa Ofertelor Şcolare

Evenimente


 
 
       Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova şi-a prezentat miercuri, 15 mai, oferta şcolară, în cadrul ediţiei a XV-a a „Bursei Ofertelor Şcolare”, organizată pentru absolvenţii clasei a VIII-a, la Teatrul Naţional „Marin Sorescu”. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educatională Dolj, prin Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică. Cu acest prilej, reprezentanţii Seminarului Teologic au informat că instituţia oferă un număr de 28 de locuri absolvenţilor de clasa a VIII-a.

       Părintele profesor Cristin Sperlea a precizat că un număr mare de absolvenţi ai şcolilor gimnaziale, împreună cu familiile lor, s-au arătat interesaţi de avantajele continuării studiilor liceale în această instituţie educaţională cu profil teologic. „Am ales să denumim această acţiune „Seminarul Teologic Ortodox din Craiova, o şcoală pentru minte şi inimă”, deoarece se adresează atât formării intelectuale a tinerilor cât şi transformării lor interioare, duhovniceşti, iar aici ne referim la elevii care au dragoste pentru sfânta biserică şi care doresc să dobândească o educaţie religioasă, morală şi patriotică, în acelaşi timp. Seminarul Teologic din Craiova pune un accent deosebit pe nivelul de pregătire al elevilor dar şi pe moralitate şi disciplină. Este o politică educaţională în care se regăsesc nu numai opţiunile elevilor, dar şi cele ale părinţilor care doresc un loc sigur, cu principii morale şi disciplinare sănătoase, cu un program şcolar eficient şi cu personal  competent în supravegherea şi coordonarea pregătirii şi formării copiilor lor”, a spus părintele Sperlea.
       După terminarea studiilor liceale teologice, tinerii pot deveni preoţi, profesori de religie (după completarea studiilor teologice superioare) şi cântăreţi bisericeşti, sau pot opta pentru alte domenii de activitate.
       Seminarul Teologic Ortodox din Craiova  dispune de spaţii moderne de  învăţământ: dormitoare  cu două locuri şi băi proprii, sală de conferinţă, săli de clase, laboratoare de practică liturgică, informatică, muzică; spaţii de meditaţie, bibliotecă cu un număr de peste  15000 volume, sală de mese,  spălătorie, toate aceste spaţii fiind modernizate în totalitate, la standarde europene, încă din anul 2008. Sprijinul financiar acordat elevilor, condiţiile de pregătire şi programul educaţional coerent şi profesionist derulat în această unitate de învăţământ teologic gimnazial, este reflectat în procentajul de 98 % promovabilitate la examenul de bacalaureat, precum şi prin faptul că absorţia pe piaţa muncii a absolvenţilor  este de 100 %. De reţinut şi rezultatele deosebite obţinute de către elevi în anul şcolar 2011-2012, sub îndrumarea cadrelor didactice, prin cele 7 premii naţionale obţinute la olimpiadele de specialitate, precum şi prin cele 20 de premii la diferite concursuri şi competiţii naţionale, interjudeţene şi judeţene, precum şi a numeroaselor activităţi şi acţiuni cu caracter sportiv, ecologic şi umanitar.
      

Gabriela Popescu

Gheorghe Cioiu