20.05.2013 – Duminica „Femelilor mironosiţe” în Arhiepiscopia Craiovei: Binecuvântări arhiereşti pentru credincioşii din Dioşti

Relatari


 
      Credincioşii Parohiei doljene Dioşti II au întâmpinat cu bucurie Praznicul „Femeilor mironosiţe”. Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din localitate a fost resfinţită de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

 
       Localitatea Dioşti, situată la aproximativ 40 de km. de oraşul Craiova, pe direcţia Leu – Zănoaga – Caracal, a adunat în decursul timpului o frumoasă istorie, împodobită în Duminica „Femeilor mironosiţe” cu slujba de resfinţire a bisericii parohiale. Cu acest prilej, în mijlocul comunităţii a poposit IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a binecuvântat lucrarea credincioşilor, oficiind totodată Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.
       La finalul slujbei, preotul paroh Mircea Ionel Stancu a primit rangul de iconom, răsplată a ostenelii depuse pentru finalizarea lucrărilor de pictură. Nici binefăcătorii sfântului lăcaş nu au fost trecuţi cu vederea. Din rândul acestora, Constantin Cristian Stancu, fiu al satului, şi  Dumitru Iliescu, primarul comunei, au primit Gramate de mulţumire şi apreciere din partea Mitropoliei Olteniei.
 
                                                             Uceniţele Învierii
       În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit i-a felicitat pe părintele paroh şi a credincioşii din localitatea Dioşti pentru osteneala depusă în realizarea acestei sfinte lucrări, apreciind totodată şi valoarea istorică a sfântului lăcaş, ctitorit de regele Carol al II-lea în anul 1938. În continuare, IPS Părinte a vorbit şi despre credinţa femeilor mironosiţe, prăznuite de Sfânta Biserică în ziua de duminică, 19 mai. „Cu toate că îngrijorările lor erau mari şi îndreptăţite, credinţa femeilor mironosiţe s-a arătata mai presus decât toate acestea. Ele au venit la mormât, aşa cum venim noi la Sfânta Biserică. În mintea lor era numai gântul la Mântuitorul Iisus Hristos, aşa cum în mintea noastră stă neclintit gândul la Părintele Ceresc. Au venit în groată pentru a unge Trupul Domnului, aşa cum venim şi noi în sfintele lăcaşuri, cu sufletele uneori zbuciumate, alteori lovite, alteori întristate, dar întotdeauna mângâiate de evlavie şi credinţă. Aşadar, femeile mironosiţe veneau la mormântul Domnului ca la o biserică, pentru că acolo fusese pus Sfântul şi Dumnezeiescul Său Trup, al Creatorului cerului şi al pământului, al Domnului şi Dumnezeului nostru. Din venirea lor aici noi am moştenit încrederea în Înviere, căci odată ajunse la mormânt, ele devin mărturisitoare ale Învierii. Iată cum Dumnezeu, dintr-o dată, a schimbat atât credinţa lor, cât şi chemarea lor, ele făcându-se întocmai cu Apostolii, chiar învăţători ai acestora, vestind că a înviat Domnul”, a spus Mitropolitul Olteniei. De asemenea, IPS Irineu a amintit că, în această duminică, credincioşii din Mitropolia Olteniei sărbătoresc împlinirea unui an de la aducerea în Oltenia a moaştelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Aducerea raclei cu sfintele moaşte în Mitropolia Olteniei, în perioada 28 aprilie – 5 mai 2012, a avut loc la iniţiativa IPS Irineu şi cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel. Sinodul Mitropoliei Olteniei a hotărât în acest context, ca în fiecare an, Duminica Mironosiţelor să fie dedicată şi acestui important eveniment duhovnicesc pentru credincioşii din Mitropolia Olteniei.
 
                                   Biserica „Sfântul Dimitrie”, scurt istoric
       Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, din localitatea doljeană Dioşti, a fost ridicată în perioada 1938-1940, pe cheltuiala regelui Carol al II-lea. Istoria sfântului lăcaş se leagă de o perioadă grea a localităţii, la începutul anilor ’40, o mare parte din această aşezare fiind mistuită de un devastator incendiu. Aproape nimic nu a mai putut fi salvat de mânia flăcărilor. Biserică, locuinţe, dispensar, centru cultural, toate au ars din temelie. În sprijinul dioştenilor a venit însuşi conducătorul ţării care a reuşit, într-un timp record, să ridice din cenuşă întregul sat. Lăcaşurile arse, inclusiv sfânta biserică, au fost ridicate de la zero. Pictura sfântului lăcaş a rămas însă nefinalizată.
În perioada comunistă, biserica a fost închisă cultului, fiind transformată în magazie şi grajd de animale. Astăzi, prin strădania unor oameni de bine, la loc de cinste numărându-se Cristian Stancu şi familia sa, au fost finalizate lucrările începute.
(Diac. Ioniţă Apostolache)