27.05.2013 – Examen de atestare pentru elevii şcolilor teologice liceale din Craiova şi Târgu Jiu

Evenimente


Elevii din anii terminali de la Seminarul Teologic “Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova şi Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu vor susţine în zilele de 27 şi 28 mai, examenul de atestare a competenţelor profesionale. Examenul va consta într-o probă orală la Muzică bisericească, Liturgică, Catehetică şi Omiletică şi prezentarea unei lucrări la disciplina Dogmatică Ortodoxă sau la Studii Biblice (Studiul Vechiului Testament şi Studiul Noului Testament). 
          “Examenul de atestare a competenţei profesionale certifică nivelul de pregătire al elevilor noştri la finalul studiilor teologice liceale. Promovarea acestui examen este o  condiţie obligatorie  pentru obţinerea diplomei de absolvire şi înscrierea la facultate. Suntem convinşi că aceşti ani de studiu vor reprezenta baza formării elevilor de astăzi, ca viitori teologi, ca viitori slujitori ai Bisericii noastre ortodoxe”, ne-a precizat părintele prof. Cristin Sperlea de la  Seminarul Teologic din Craiova.

                                               Gheorghe Cioiu