29.05.2013 – Proiectul „Alege şcoala!” în Arhiepiscopia Craiovei, la final

Evenimente


 
Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova găzduieşte joi, 30 mai, de la ora 13.00, şedinţa festivă de încheiere a Proiectului naţional „Alege şcoala!”. Activitatea va reuni peste 90 de preoţi din Arhiepiscopia Craiovei, alături de delegaţi din partea părţilor implicate în proiect, Patriarhia Română şi Fundaţia World Vision.
       Proiectul „Alege şcoala!”  este derulat de Patriarhia Română şi  Fundaţia World Vision Romania în perioada 2010 – 2013, în eparhiile din ţară ale Patriarhiei Române şi are ca obiectiv prevenirea si combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi prevenirea delincvenţei juvenile prin dezvoltarea unor soluţii alternative de tip „şcoala de duminică”. Principalele activităţi desfăşurate la nivel naţional constau în formarea specifică (în cadrul a 145 de sesiuni de formare) a 2.000 de preoţi şi profesori de religie implicaţi în prevenirea fenomenului abandonului şcolar, în vederea dezvoltării deprinderilor de lucru cu copiii şi a aptitudinilor psiho-pedagogice. De asemenea, proiectul include organizarea de întâlniri de tipul şcolii de duminică, pentru aproximativ 18.000 de copii din mediul rural şi urban şi organizarea a 144 de tabere de creaţie pentru circa 6.000 de copii .

                                                              Gheorghe Cioiu