07.06.2013 – Cursuri de asimilare pentru cântăreţii bisericeşti

Evenimente


Arhiepiscopia Craiovei organizează în perioada 17 iunie –
19 iulie 2013 cursuri de asimilare 
pentru cântăreţii bisericeşti. Dosarele (cuprinzând: cerere de
înscriere, recomandare de la preotul paroh, aprobarea Consiliului Parohial
pentru angajarea în urma absolvirii, act de stuii – minim 8 clase, copie dupa
CI, certificat de botez, adresa de înaintare a dosarului către protoierie) pot
fi depuse la sediul protoieriei de apartenenţă. În perioada 10 – 11 iunie
dosarele vor fi înaintate către Centrul Eparhial. În data de 12 iunie va avea
loc evaluarea candidaţilor de către o comisie de profesori în vederea admiterii
la cursurile de asimilare. Atât amintita evaluare, cât şi cursurile vor fi
organizate la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova.