10.06.2013 – Liturghii arhierească şi sfinţirea capelei parohiale la Biserica Postelnicu Fir din Craiova

Sfintiri


Sute de credincioşi craioveni au participat la slujba Sfntei Liturghii, oficiată de Inalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei la Biserica Postelnicu Fir din Craiova, în cea de a VI-a Duminică de după Sfintele Paşti, a „vindecării orbului din naştere”. Cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a săvârşit şi slujba de sfinţire a picturii din Capela parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gaviil”.

 
       După citirea Sfintei Evanghelii, IPS Părinte a tâlcuit minunea vindecării orbului din naştere, relatată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (IX, 1-38). La finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a vorbit celor prezenţi despre importanţa actului de sfinţire a lăcaşului de cult. „«Această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o», o rugăciune pe care noi o citim ori de câte ori se sfinţeşte vreo biserică. Rugăciunea aceasta o întâlnim atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament. În Legea Veche, ea îşi are rădăcina şi conţinutul în zidirea templului din Ierusalim, început de David şi finalizat de Solomon. Acest templu avea menirea să reunească poporul ales cu Dumnezeu. Până la venirea Mântuitorului Hristos în lume, această legătură a fost posibilă pentru că Dumnezeu nu l-a părăsit niciodată pe om după ce protopărintele Adam a căzut în păcat şi a continuat, în multe feluri şi în multe chipuri, să se descopere în mijlocul poporului Său. După întruparea Fiului Său, Dumnezeu s-a sălăşluit în sufletele noastre pentru că El S-a întrupat şi s-a făcut Om.  Astfel, firea omenească se uneşte cu cea dumnezeiască şi alcătuiesc împreună o persoană, Persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El se face aşadar Părinte al nostru, iar noi, fii Săi, îl numim cu adevărat Tată. Prin urmare, de la venirea Domnului în lume nu mai suntem străini casei Sale şi apropiaţi ai Săi, ci suntem în El şi El este în noi. Aşadar, putem spune cu adevărat că plină este de slavă casa aceasta, căci Duhul Sfânt se pogoară peste Sfânta Biserică şi ce bucurie poate să fie mai mare decât aceasta, când Dumnezeu se arată în poporul Său, sfinţeşte cele ale Sale şi cu adevărat Biserica devine casă a Tatălui Ceresc, aşa cum ne spune Domnul nostru Iisus Hristos: «Casa Tatălui Meu, casă de rugăciune se va chema»”, a spus IPS Părinte.
            Slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie au fost transmise în direct de postul de televiziune TVR Craiova.
 

Diac. Ioniţă Apostolache