11.06.2013 – Susţinere de doctorat la Craiova: „Hristologie şi mistică în teologia siriană”

Evenimente


 
Arhiepiscopia Craiovei are un nou doctor în teologie, în persoana părintelui diacon Ioniţă Apostolache, inspector la Biroul de învăţământ, activităţi cu tineretul şi catehizare la Centrul Eparhial din Bănie. Tânărul absolvent al Şcolii Doctorale în Dogmatică şi Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie din Craiova, a susţinut luni, 10 iunie, teza de doctorat cu titlul „Hristologie şi mistică în teologia siriană. Evenimentul a avut loc în „Sala doctoranzilor” de la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare a Facultăţii de Teologie, în faţa unei comisii de renumiţi teologi, în frunte cu IPS prof. univ. dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, îndrumătorul proiectului de cercetare.
       Alături de IPS Irineu au luat parte în comisia de evaluare pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie „Iustin Patriarhul” din Bucureşti, pr. conf. univ. dr. Ioan Picu Ocoleanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova şi pr. conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu, profesor de Dogmatică la Facultatea de Teologie din Sibiu. Preşedintele comisiei a fost pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, de la Facultatea de Teologie din Craiova.
      
 
                              O tratare inedită în spaţiul teologiei româneşti
        După o atentă evaluare, lucrarea „Hristologie şi mistică în teologia siriană” a primit avizul favorabil al comisiei. În referatul de prezentare, coordonatorul ştiinţific al tezei de doctorat, IPS Irineu, a făcut o trecere în revistă a principalelor argumente care conferă valoare şi autenticitate lucrării părintelui diacon Ioniţă Apostolache. „Autorul şi-a propus să scoată la lumină principalele elemente ale teologiei şi misticii siriene, în mare parte neabordate până acum în vreo lucrare de asemenea proporţii în limba română. În realizarea acestui scop au fost adunate laolaltă texte traduse, adaptate şi comentate de teologi consacraţi din Răsărit şi din Apus, urmărind totodată derularea sistematică şi cronologică a controverselor dogmatice din Siria, un areal inepuizabil de resurse spirituale, un loc în care creştinismul a călătorit adesea de la glorie la agonie, de la înflorire la ruină. Lucrarea este rodul unui studiu duhovnicesc şi ştiinţific deosebit, o prezentare dogmatică, istorică şi mistică a problemelor doctrinare din Siria creştină. În mod cu totul deosebit trebuie apreciat stilul mistic dar şi ştiinţific al tezei, părintele Ioniţă reuşind să argumenteze şi să apere problemele importante ale teologiei hristologice. Printr-o amplă documentare ştiinţifică, a putut să depisteze cele mai bune căi de investigare duhovnicească prin care a ajuns la concluzii pertinente şi obiective cu privire la dezbaterile dintre şcoala antiohiană şi cea alexandriană. Metoda principală de lucru folosită în elaborarea tezei este analiza textelor scrierilor Sfinţilor Părinţi, a scriitorilor bisericeşti, precum şi a misticilor sirieni şi nestorieni”, a precizat IPS Irineu. Rând pe rând, cei trei evaluatori, pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, pr. conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu şi pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, au prezentat lucrarea, apreciind contribuţia autorului şi originalitatea ei.
            La final, diac. Ioniţă Apostolache s-a declarat conştient de responsabilităţile sporite ce îi sunt conferite prin atribuirea titlului academic de doctor în teologie. „Sunt conştient de responsabilitatea pe care o am începând de astăzi faţă de Biserică, faţă de semenii mei. Trebuie să înmulţesc învăţătura pe care am primit-o şi pentru alţii, să propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu pentru toţi cei care au nevoie să-L pună la inimă pentru a putea merge pe calea Adevărului şi a Vieţii pe care ne-a deschis-o Mântuitorul Iisus Hristos”. 
      

        Gheorghe Cioiu