14.06.2013 – Sărbătoarea Înălţării la cer în Arhiepiscopia Craiovei: Slujire arhierească în Parohia Sadu II, judeţul Gorj

Evenimente Relatari


 
       Praznicul Înălţării Domnului a adunat mii de credincioşi în bisericile şi mănăstirile din Oltenia. În Arhiepiscopia Craiovei, sărbătoarea a fost cinstită în chip deosebit la bisericile „Eroii neamului” din cartierul craiovean Lăpuş, „Înălţarea Domnului” din cartierul craiovean Craioviţa Nouă şi „Înălţarea Domnului” din Târgu Jiu, care şi-au serbat hramul. La Sadu, în judeţul Gorj, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

        IPS Părinte Mitropolit Irineu a fost prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia gorjeană Sadu II, Protoieria Târgu Jiu Nord, acolo unde a oficiat Sfânta Liturghie la altarul Bisericii cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul”. La finalul slujbei, IPS Sa a explicat celor prezenţi importanţa praznicului, amintind că Mântuitorul Hristos s-a înălţat ca om la ceruri pentru a reaşeza firea noastră în locul din care odinioară căzuse. „Este adevărat că această sărbătoare subliniază şi pune în evidenţă ridicarea Mântuitorului la ceruri ca Fiu al lui Dumnezeu Înmomenit. El a şezut de-a dreapta Tatălui cu Trupul pe care l-a luat din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Tot astăzi suntem învăţaţi că, trupul acesta pe care Domnul l-a luat dintru ale noastre s-a învrednicit să fie în Preasfânta Treime. În acest chip a fost văzut de Sfântul Arhidiacon Ştefan care, în pragul martiriului său, şi-a ridicat ochii spre cer şi a spus tuturor: «Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!» (Faptele Apostolilor 7, 56). Deci cu adevărat Mântuitorul s-a aşezat în ceruri cu trupul nostru şi stă de-a dreapta Tatălui. Sfântul Luca, în Evanghelia de astăzi, ne prezintă acest moment ca şi cum ar fi fost după Înviere. El spune că Domnul a adeverit Sfinţilor Apostoli şi Ucenici că a înviat cu adevărat. Această încredinţare este foarte importantă pentru că Învierea este piatra de temelie a credinţei noastre. Ea ne arată că nu mai suntem robiţi de moarte şi de stricăciune, nu mai suntem alungaţi de Tatăl cel Ceresc şi nu mai ajungem în iad, pentru că Mântuitorul Hristos a biruit şi moartea, a scos şi stricăciunea din noi şi i-a scos din chinurile morţii pe cei care fuseseră închişi de vrăşmaşul diavol. Deci Învierea ne arată pe noi cum vom fi. Domnul nostru a înviat şi a ieşit din mormânt cu puterea Sa dumnezeiască, arătând că trupul acesta pe care l-a luat de la noi este învrednicit să fie veşnic, el fiind garanţia noastră. De aceea credinţa noastră se întemeiază pe această piatră fundamentală. Ea este adeverită de Apostoli, tot ei fiind aceia care sunt martorii Înălţării la cer prin care Domnul doreşte, ca prin Sine Însuşi, să ne ridice pe toţi la Tatăl”, a spus IPS Părinte. La final, IPS Irineu, alături de preoţii şi diaconii slujitori, a oficiat slujba de Parastas pentru eroii români căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe.

            După slujbă, Mitropolitul Olteniei a poposit în Parohia gorjeană Cîineni, localitate situată la aproximativ 4 km. de Sadu, unde a temeluit un nou lăcaş de închinare. Biserica va purta hramul „Schimbarea la Faţă a Domnului”, fiind de real folos credincioşilor din această zonă.
 
 

Diac. Ioniţă Apostolache