17.06.2013 – Agenţia de ştiri BASILICA – 5 ani de activitate

Evenimente


Agenţia de ştiri BASILICA a Patriarhiei Române a aniversat, duminică, 16 iunie 2013, 5 ani de activitate. Agenţia este parte integrantă a Centrului de presă BASILICA – Sectorul Comunicaţii şi Relaţii Publice al Administraţiei Patriarhale – și este singura componentă a Centrului de presă care poartă numele acestuia, BASILICA.
Această instituţie media a luat fiinţă la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, 27 octombrie 2007, ca parte integrantă a Centrului de presă al Patriarhiei Române. Lansarea oficială a Agenţiei de ştiri BASILICA s-a făcut în data de 16 iunie 2008, la sărbătoarea Sfintei Treimi. Evenimentul a avut loc după oficierea slujbei de Te Deum, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.
Rolul Agenţiei de ştiri este acela de a prezenta, sub forma ştirilor şi a documentelor de presă, instituţiile, activităţile şi atitudinile Bisericii Ortodoxe Române în diferitele probleme actuale. Selecţionarea şi sistematizarea ştirilor se face în concordanţă cu principiile moralei creştine şi cu normele deontologiei jurnalistice. Ştirile şi informaţiile sunt organizate sub formă electronică şi cuprind date referitoare la viaţa bisericească din ţară sau din străinătate: activitatea Patriarhului României, hotărârile Sfântului Sinod, activităţi desfăşurate de eparhii, mănăstiri şi parohii, şcoli teologice şi asociaţii bisericeşti, dialogul Bisericii cu societatea, cooperarea interortodoxă, dialogul interconfesional şi interreligios.
Obiectivul Agenţiei de ştiri BASILICA este reflectarea realităţii, aşa cum este văzută de către însuşi corpul eclezial, la toate nivelurile, ierarhie, cler, viaţa monahală şi laicat. Fiind Agenţia de ştiri a Patriarhiei Române, informaţia religioasă postată pe site-ul basilica.ro este preluată de la sursele cele mai autorizate din Biserica Ortodoxă Română.
Site-ul Agenţiei de ştiri BASILICA este mijlocul prin care se prezintă în spaţiul virtual realităţile bisericeşti cotidiene, fapt constatat din reflectarea promptă, zilnică a evenimentului eclezial ce se desfăşoară în Patriarhia Română la toate nivelurile sale. Având în vedere numărul mare de vizitatori ai site-ului basilica.ro şi necesitatea tehnică de îmbunătăţire a acestuia, pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor acestora, faţă de momentul de început al activităţii din 2008, cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României s-au adus site-ului mai multe îmbunătățiri: la 30 septembrie 2010 a fost lansată o nouă interfaţă cu o grafică deosebită, iar la 27 octombrie 2012, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a intrat în funcţiune noua versiune a site-ului basilica.ro care se doreşte a fi un mijloc util pentru utilizatorii de internet din întreaga lume, pentru a descoperi viaţa Bisericii Ortodoxe Române.
Agenţia de ştiri BASILICA este un punct de convergenţă pentru celelalte patru componente ale Centrului de presă al Patriarhiei Române (Radio TRINITAS, TRINITAS TV, publicaţiile Lumina şi Biroul de Presă), pentru că pe site-ul Agenţiei de ştiri se concentrează informaţiile din viaţa Bisericii, într-o formă şi un conţinut precis, care îmbină imaginea, sunetul şi cuvântul scris. Prin site-ul basilica.ro ştirile pot fi vizualizate şi de un public care este departe de radio, televizor sau ziar, în general de România. Pentru românii aflaţi în diaspora, acest site este principala sursă privind ştirile din Biserica Ortodoxă Română atât din ţară, cât şi din străinătate.
Agenţia de ştiri BASILICA este o voce a Bisericii Ortodoxe Române şi la nivel internaţional pentru că, încă de la lansare, basilica.ro, a dispus şi de o interfaţă în limba engleză. Principalele evenimente din Patriarhia Română sunt mediatizate şi în această limbă de circulaţie internaţională.
Astăzi se constată că site-ul basilica.ro al Agenţiei de ştiri a Patriarhiei Române este cea mai importantă sursă de ştiri privind viaţa Bisericii Ortodoxe Române din spaţiul media virtual, lucru reflectat de faptul că majoritatea publicaţiilor şi mijloacelor mass-media de factură laică din România, precum şi majoritatea presei bisericești din ţară şi străinătate preia de pe site-ul Agenţiei informaţiile oficiale şi de maxim interes din viaţa Bisericii noastre. 
Sursa: Basilica