17.06.2013 – Sfinţire de biserică şi Liturghie arhierească în localitatea gorjeană Bumbeşti Piţic

Sfintiri


 
       Credincioşii din Bumbeşti-Piţic, localitate aşezată în partea de nord a judeţului Gorj, spre Polovragi, au primit cu bucurie vizita Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a sfinţit noua biserică a Parohiei Piţicu şi a oficiat Sfânta Liturghie ţn sobor de preoţi şi diaconi. Pregătirile pentru această sărbătoare au început cu câteva zile înainte. În acest sens, enoriaşii parohiei, în frunte cu preotul lor, părintele Ion Săpun, au ostenit la pregătirea lăcaşului de închinare pentru primirea slujbei de sfinţire.
      Sfânta Liturghie a fost oficiată pe o esplanadă, amenajată în curtea bisericii. La finalul slujbei, părintele Iulian Mărgineanu, protoiereu al Protopopiatului Târgu Cărbuneşti, a dat citire actului de sfinţire. Au mai luat cuvântul pr. Ion Săpun, care a mulţumit IPS Părinte pentru prezenţă şi credincioşilor care i-au fost alături în finalizarea proiectului început, şi dl. ing. Ion Sorin Băluţă, ctitorul principal al sfântului lăcaş. Pentru osteneala depusă în ridicarea din temelie a Bisericii cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului” şi „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din cimitirul Parohiei Piţicu, preotul paroh a fost răsplătit cu o Gramată de mulţumire, semnată de IPS Irineu, iar inginerul Băluţă a fost decorat cu medalia „Crucea Sfântului Nicodim pentru mireni”, clasa I.
 
                                   „În mijlocul soborului episcopilor Duhul Sfânt este prezent”
       În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a evidenţiat învăţătura plină de Duh a Simbolului de  Credinţă, în contextul prăznuirii, în cea de a VII-a Duminică de după Sfânta Înviere, a „Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic”. „În Crezul Bisericii noastre, alcătuit de Sfinţii Părinţi de la Sinodul I şi II Ecumenic, noi mărturisim dumnezeirea Tatălui, ca Cel ce este «Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute», mărturisim dumnezeirea Fiului, Cel «născut din Tatăl mai înainte de veci. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat». Mărturisim totodată întruparea sau înomenirea Lui: «care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi s-a făcut om». Mărturisim şi ne închinăm Sfintelor Sale Patimi, întrucât El „a fost răstignit în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit pătimit şi s-a îngropat”. Tot El este Acela care „a înviat a treia zi după Scripturi şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui”. Săptămâna trecută am prăznuit dumnezeiasca Înălţare la ceruri şi aşteptăm pogorârea Sfântului Duh, toate acestea marcând cele mai importante evenimente din viaţa creştină. Aşadar, Sfinţii Părinţi care au temeluit aceste învăţături din Sfânta Scriptură, din viaţa Bisericii, ne-au arătat nouă felul în care ei au lucrat cu Duhul Sfânt, căci de fiecare dată în mijlocul acestor întruniri ale episcopilor, Duhul Sfânt este prezent, căci El «pretutindenea este şi toate le împlineşte»”, a spus IPS Părinte Irineu.
            Biserica „Naşterea Maicii Domnului” şi „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” a fost ridicată în perioada 2002 – 20013, în cimitirul Parohiei Bumbeşti – Piţic, în judeţul Gorj. A fost pictată de Sorin Efros, principalul ctitor fiind inginerul Sorin Băluţă.

                                                                             Diac. Ioniţă Apostolache