25.06.2013 – Expozitie fotografică la Craiova despre turismul cultural-religios

Evenimente

      Vineri, 28 iunie 2013, va avea loc evenimentul de lansare al expozitiei
fotografice organizate în cadrul proiectului „Turismul cultural religios din
judeţele Vâlcea şi Olt – oportunitate de promovare a identităţii naţionale
şi a valorilor patrimoniului naţional” in locatia aflata pe strada Brestei,
nr. 24, municipiul Craiova, jud. Dolj .

       Proiectul, al cărui beneficiar este Fundația “Cuvântul care zidește”, este
finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului si are ca obiective creşterea
importanţei turismului ca factor care stimulează creşterea economică a
întregii regiuni Sud – Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării
durabile şi ale protecţiei mediului, printr-o promovare superioară a
potenţialului turistic cultural naţional din judeţele Vâlcea şi Olt.
       Proiectul presupune promovarea monumentelor istorico-religioase din județele
Vâlcea și Olt prin elaborarea unui album ce conține 2 volume și a fost
printat în 2.500 de exemplare. Acestea vor fi distribuite la nivel național,
alături de posterele, pliantele, broșurile și evantaiele fotografice
realizate în scopul prezentării obiectivelor proiectului. Albumul conține
informații cu privire la istoria celor aproximativ 500 de monumente
istorico-religioase,  descrierea picturilor, a tezaurului deținut în cadrul
monumentelor de cult, dar și imagini din cadrul acestora.
       In cadrul expoziției fotografice organizate prin proiect vor fi expuse
imagini reprezentative ale obiectivelor cultural-religioase cuprinse în
cadrul albumului. Expoziția va prezenta invitatilor cele mai reprezentative
edificii patrimoniale cu potenţial turistic de pe raza judeţelor Vâlcea şi
Olt. Expoziţia va evidenţia potenţialul turistic al monumentelor istorice,
venind astfel în sprijinul iubitorilor de artă eclezială care îşi vor
prioritiza astfel, interesul pentru un ansamblu turistic sau pentru altul.
Evenimentul de lansare, care va avea loc pe 28.06.2013, va avea rolul de a
introduce vizitatorii in atmosfera proiectului. Va lua cuvantul  managerul
proiectului „Turism cultural religios din judetele Valcea si Olt –
oportunitate de promovare a identitatii nationale si a valorilor
patrimoniului national” pentru a face o scurta prezentare a proiectului, a
sursei de finantare si a rezultatelor obtinute datorită ajutorului
nerambursabil acordat.