27.06.2013 – Apariţie editorială la Craiova sub semnătura prof. Marian Niţă: „Iisus Hristos, Jertfă şi Înviere”

Evenimente


 
Profesorul Marian Niţă, cunoscut biolog şi scriitor craiovean, a semnat de curând o nouă apariţie editorială. Cartea „Iisus Hristos, Jertfă şi Înviere” întregeşte ciclul unei frumoase şi rodnice munci de cercetare în domeniul interdisciplinar, teologie-ştiinţă, aducând în atenţia cititorilor aspecte edificatoare pentru cunoaştere şi ziditoare de suflet. 
       După cum ne-a obişnuit, munca de cercetare întreprinsă de profesorul Marian Niţă în domeniul ştinţă-teologie a rodit de curând o nouă lucrare. „Iisus Hristos, Jertfă şi Înviere” întregeşte o serie de peste 50 de scrieri, toate semnate de prof. Niţă şi de mai tinerii săi colaboratori. De data aceasta, alături de emeritul profesor au lucrat prof. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova şi pr. Florin Ionescu, şlujitor la Biserica „Sfinţii Arhangheli” din Craiova. Lucrarea a văzut lumina tiparului anul acesta, la Editura craioveană „Aius”, în cadrul Colecţiei „Lumina creştină”. 
        O cercetare fundamentată interdisciplinar
         Cunoscând strădania şi pasiunea pentru cercetarea Sfintei Scripturi în context interdisciplinar a biologului Marian Niţă, preotul Ioan Ioanicescu a consemnat foarte frumos în introducerea lucrării: „În ultimele decenii, s-au înmulţit, mai ales, cei ce vor să descifreze textul sacru al Sfintei Scripturi doar pe calea minţii, tinzând «să descopere» omul în Dumnezeu, firescul în minune, legenda în tradiţie, căutând să dibuiască şi să speculeze, interpolările şi apocrifele din literatura celor dintâi creştini. Ba, a început să se vorbească pe ici şi pe colo, că se poate ajunge la un fel de creştinism fără Hristos … Puţini, destul de puţini, au fost aceia care au luat de bun textul Sfintelor Evanghelii şi Tradiţia apostolică şi s-au apropiat de Iisus cu smerenia dorienţei şi a iubirii, aşa precum se apropiau de El, odinioară, toţi necăjiţii şi întristaţii lumii … Iată, la numărul redus al acestora din urmă, adăugăm acum o nouă lucrare, cu un nou tip de lectură, pe care o propune un vrednic «dascăl de Şcoală Mare», prof. Marian Niţă ajutat şi susţinut de alţi doi coautori, fiecare cu erudiţia şi specialitatea sa, anume – Lucian Dindirică şi Florin Ionescu” (din „Cuvântul înainte”).
            Păstrând o legătură de logică şi interpretare cu lucrările apărute anterior sub semnătura aceluiaşi autor (Ex.: „Terapia sufletului în timpurile biblice şi azi”, în două volume), cartea profesorului Niţă îşi propune să prezinte, pe parcursul a 278 de pagini, principalele aspecte din cele două acte ale mântuirii noastre: Jertfa şi Învierea. În acest context sunt prezentate cronologic: „Viaţa şi învăţătura Mântuitorului” (p. 9-26), „Începutul lucrării publice” (p.26-44), „Aspectele lucrării publice a lui Iisus Hristos” (p. 44 – 113), „Intrearea în Ierusalim” (115 – 147), „Sfântul Mormânt, grădina Mormântului” (p. 197-200) sau „Etica Împărăţiei” (p. 257-273). Abordarea se bazează pe o laborioasă cercetare scripturistică, fiecare idee fiind întărită cu citate din Sfânt Scriptură.

Diac. Ioniţă Apostolache