28.06.2013 – Masa rotundă la Craiova despre turismul cultural-religios din Oltenia

Evenimente

Astăzi, 28 iunie 2013, a avut loc evenimentul – dezbatere pe tema: „Turismul în regiunea Oltenia”, organizat în cadrul proiectului „Turismul cultural religios din judeţele Vâlcea şi Olt – oportunitate de promovare a identităţii naţionale şi a valorilor patrimoniului naţional”, în locatia situată pe strada Brestei, nr. 24, din municipiul Craiova. Proiectul, al cărui beneficiar este Fundația “Cuvântul care zidește” a Arhiepiscopiei Craiovei, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului şi are ca obiective creşterea importanţei turismului ca factor ce stimulează creşterea economică a întregii regiuni Sud – Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului, printr-o promovare superioară a potenţialului turistic cultural naţional din judeţele Vâlcea şi Olt.
       Proiectul presupune promovarea monumentelor istorico-religioase din județele Vâlcea și Olt, prin realizarea unui album ce conţine 2 volume, fiind printat în 2.500 de exemplare. Acestea vor fi distribuite la nivel național, alături de posterele, pliantele, broșurile și evantaiele fotografice realizate în scopul prezentării obiectivelor. Albumul conține informații cu privire la istoria celor aproximativ 500 de monumente istorico-religioase, descrierea picturilor, a tezaurului deținut în cadrul monumentelor de cult, dar și imagini din cadrul acestora.
       Masa rotundă organizată în cadrul proiectului la Craiova, important centru istoric si cultural, a reunit istorici, arhitecți, restauratori, constructori, reprezentanti ai mass-media, reprezentanți ai firmelor de turism, cercetători, specialişti în domeniul patrimoniului cultural, reprezentanţi ai mediului academic dar și autorități publice locale și centrale şi a avut ca scop dezbaterea potențialul turistic al regiunii Oltenia si promovarea turismului cultural la monumentele istorice de pe raza Arhiepiscopiei Râmnicului şi a Episcopiei Slatinei si Romanaţilor. Invitaţii au fost informaţi despre proiect şi obiectivele acestuia prin materialele publicitare distribuite şi vizionarea a două filme documentare realizate prin proiect. Discuţiile purtate în cadrul mesei rotunde au vizat impactul promovării monumentelor istorice asupra turismului în Regiunea Oltenia si oportunităţile turistico-culturale din Oltenia.
Concluziile dezbaterii au confirmat oportunitatea demersului iniţiat de Fundatia „Cuvantul care zideste” in ceea ce priveste realizarea unui album de promovare a obiectivelor de cult precum si impactul pozitiv pe care l-a avut acest demers la nivel regional si national. 

COPERTA OLT
COPERTA VALCEA

                                                                                     Gheorghe Cioiu