01.07.2013 – Slujire arhierească la hramul Bisericii Sfinţii Apostoli din Craiova

Relatari


 
Câteva sute de credincioşi au fost prezenţi sâmbătă, 29 iunie, la Biserica Sfinţii Apostoli din municipiul Craiova, de praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. În zi de hram, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
        În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit credincioşilor prezenţi despre viaţa şi învăţătura Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, cei care au fost martirizaţi la Roma în aceeaşi zi: 29 iunie. „Sărbătoarea închinată Sfinţilor Apostoli ne reuneşte în această sfântă biserică ce poartă hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. La bucuria pe care o avem cu toţii în această sfântă sărbătoare ce încheie postul Sfinţilor Apostoli, se adaugă şi bucuria dumneavoastră specială, deoarece Sfinţii Apostoli sunt ocrotitorii şi protectorii credincioşilor şi slujitorilor bisericii din această parohie.” În continuare, IPS Părinte Mitropolit a subliniat rolul şi importanţa pe care Sfintii Apostoli au avut-o şi o au in viaţa Bisericii noastre. “Sfinţii Apostoli au un rol deosebit în viaţa noastră bisericească. De altfel, în Simbolul de Credinţă noi mărturisim că biserica este <<una sfântă, sobornicească şi apostolească>>. Pentru că Apostolii sunt cei care au vestit Cuvântul lui Dumnezeu la toate neamurile, aşa cum i-a îndemnat Mântuitorul Iisus Hristos: <<Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă>> (Matei 28, 18-20), atenţionându-ne totodată asupra faptului că <<cel ce va crede şi se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi>> (Marcu 16, 15). Sunt acestea cuvintele Domnului consemnate de Sfinţii Evanghelişti Matei şi Marcu, rămase ca un testament pentru toţi creştinii de peste veacuri. Un testament ce cuprinde învăţătura, mesajul, îndemnurile Mântuitorului Iisus Hristos, la care trebuie amintită şi încurajarea pe care ne-o transmite Mântuitorul: << Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului>>.” La final, IPS Irineu i-a felicitat pe toţi cei care poartă numele Sfinţilor Apostoli, printre sărbătoriţi numărându-se şi unul dintre cei doi preoţi slujitori ai bisericii, părintele Petre Mocanu.

 
       Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Craiova  a fost menţionată pentru prima dată într-un document de danie emis de domnitorul Matei Basarab în anul 1635. Este refăcută din temelie în anul 1781 de ctitorii Matei Brânzan si „Popa Hristea”. Biserica este închinată Episcopiei Râmnicului în 1784, iar preotul Hristea se călugăreşte luând numele de Hariton şi lasând toata averea lui sfântului lăcaş. Pisania actuală indica 1784 drept an de fundaţie, dar textul respectiv este scris peste un altul cu alfabet mixt – chirilic-latin – ceea ce dovedeşte o vechime mai mare a bisericii. Aşezământul a mai suferit reparaţii in anii 1853 – 1855, 1883 şi 1904, iar restaurarea din 1956-1960 i-a redat forma iniţială cu decoraţii de cărămidă aparentă, făcând din acest asezamânt unul din locurile de pioasă amintire ale Craiovei. Ultima restaurare a sfântului lăcaş a vizat refacerea picturii şi fost realizată în anul 1994, în timpul păstoririi vrednicului de pomenire Mitropolit Nestor al Olteniei.
                                                                                                   

Gheorghe Cioiu