08.07.2013 – Sărbătoarea credincioşilor din localitatea gorjeană Valea Mănăstirii: Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a fost târnosită

Relatari


 
Credincioşii din localitatea gorjeană Valea Mănăstirii, filie a Parohiei Lupoaia, comuna Cătunele, au îmbrăcat haine de sărbătoare în Duminica a 2-a după Rusalii. La ceas de aleasă sărbătoare, în mijlocul credincioşilor a fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a oficiat slujba de sfinţire a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

 
       La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a pus la inima credincioşilor cuvânt de învăţătură despre pericopa evanghelică duminicală (Matei 4, 18-23 – Chemarea la apostolat) şi despre semnificaţia cinstirii în această zi a tuturor Sfinţilor Români. „Din Evanghelia de astăzi, învăţăm că a merge după Dumnezeu este cel mai bun lucru pe care omul îl poate face pe pământ, pentru că numai astfel avem încredinţarea că vom ajunge la dobândirea mântuirii. Cei care au lăsat casele, părinţii şi fraţii urmând Mântuitorului Iisus Hristos, aceia vor primi darurile cele cereşti în Împărăţia cea veşnică. Acolo unde se poate intra numai pe poarta cea strâmtă, curăţiţi de tot ceea ce este pământesc, de toate lucrurile cele rele, prin Taina Spovedaniei şi a Sfintei Euharistii. Chemarea Mântuitorului către Sfinţii Apostoli este adresată în egală măsură şi nouă, celor de astăzi, copii şi vârstnici, învăţaţi şi neînvăţaţi, episcopi, preoţi, credincioşi şi, în general, tuturor oamenilor, deoarece, înaintea lui Dumnezeu nu mai este nici rob, nici împărat, nici parte bărbătească sau femeiască, ci toţi sunt una, pentru că toţi suntem egali, toţi suntem mădulare ale Bisericii lui Hristos”, a precizat IPS Irineu.

 
                    „Aici au vieţuit oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu”
       Cu privire la Praznicul Sfinţilor Români, rânduit de Biserică spre a fi cinstit în această a doua Duminică de după Rusalii, IPS Părinte Mitropolit a spus: „Biserica dumneavoastră a fost ridicată în această zonă cu nume de Biserică. Ea se numeşte Valea Mănăstirii şi aici au vieţuit oameni credincioşi, rugători, monahi, oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu, iar printre cei care odihnesc în acest cimitir sunt desigur şi sfinţi dintre aceia pe care îi cinstim în Duminica Sfinţilor Români, a tuturor sfinţilor, ştiuţi şi neştiuţi. Toţi cei care au trăit pe acest pământ şi l-au sfinţit cu sângele lor, cu nevoinţele, rugăciunile şi postul lor, au fost primiţi în Împărăţia Cerurilor, deoarece au răspuns cu inimă curată la chemarea Mântuitorului”.

            Momente de mare emoţie şi bucurie duhovnicească a trăit în această duminică tânărul teolog Robert Ţintă, absolvent al Facultăţii de Teologie din Craiova, care a fost hirotonit diacon, în timpul săvârşirii Sfintei Liturghii, pe seama Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Parohia Rovinari I, Protoieria Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj.
            Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Valea Mănăstirii a fost ridicată în perioada 2005 – 2008. Pictura interioară a fost finalizată în anii 2012 – 2013. Întreaga lucrare a fost realizată cu sprijinul Primăriei comunei Cătunele şi a credincioşilor din comunitate, coordonaţi de preotul paroh Ion Murgilaşi. În semn de recunoaştere a acestor osteneli, pr. Murgilaşi a primit rangul bisericesc de iconom, iar Florinel Tuilă, primarul comunei Cătunele, a primit medalia „Crucea Sfântului Nicodim de la Tismana, clasa I”. De asemenea, mai multe persoane au primit din partea Mitropoliei Olteniei, Gramate de mulţumire şi apreciere.
 

                                                                          Gheorghe Cioiu