10.07.2013 – Tradiţia unei parohii cu slujitori din tată-n fiu: Misiune şi continuitate pastorală în Pieleştii de Dolj

Documentare


 
       Istoria parohiei doljene Pieleşti rezonează cu numele familei Vulcănescu. Slujitori ai Sfântului Altar de peste şapte generaţii, preoţii Vulcănescu au purtat din tată în fiu slujirea pastorală, propovăduind cu dăruire cuvântul lui Hristos. Astăzi, la altarul Bisericii „Sfinţii Voievozi“ slujeşte preotul Mircea Vulcănescu.

 

 
       La mai puţin de 15 km de municipiul Craiova, via Balş-Slatina-Bucureşti, se găseşte poziţionată localitatea doljeană Pieleşti. Veche aşezare oltenească, împodobită cu frumoase tradiţii populare, Pieleştiul s-a remarcat întotdeauna prin frumuseţea sfintelor lăcaşuri de închinare, întreţinute de-a lungul timpului de osteneala slujitorilor şi de hărnicia parohienilor. Dincolo de acestea, elementul de specificitate al acestei parohii este continuitatea de slujire la Sfântul Altar, asigurată în decursul timpului de membrii familiei Vulcănescu. 
       Ultimul descendent, reprezentantul celei de a şaptea generaţii de preoţi (cu aproximaţie), este părintele Mircea. Dragostea pentru slujire o moşteneşte de la tatăl său, vrednicul de pomenire preot Adrian Vulcănescu, cel care a reuşit să înfrumuseţeze biserica monument istoric închinată Sfinţilor Voievozi la anii 1990, atunci când, prin sprijinul credincioşilor, a reuşit să schimbe total acoperişul. „Eu fac parte, după spusele tatălui meu, din a şaptea generaţie de preoţi desprinşi din familia Vulcănescu. Cu toate acestea, după unele cercetări de arhivă, întreprinse de unul din credincioşii noştri, se pare că şi pe la anii 1720-1750 aici, în localitate, ar fi slujit un preot şi un învăţător cu numele de Vulcănescu. Parcursul meu ca slujitor al altarului este legat de stăruinţa tatălui meu, care, şi el la rându-i preot, a slujit această parohie până la vârsta de 60 de ani. Atunci s-a pensionat şi eu am preluat activitatea sa, transferându-mă din localitatea gorjeană Vladimiri, comuna lui Tudor Vladimirescu, în anul 2000“, mărturiseşte pr. Mircea Vulcănescu. 
 
                        O lucrare pastorală moştenită din tată în fiu
       Activitatea pastoral-misionară a devenit în decursul anilor o moştenire de familie pentru preoţii Vulcănescu, fiind purtată din tată în fiu spre folosul păstoriţilor. Pr. Mircea a preluat de la înaintaşul său o bogată zestre administrativă şi în acelaşi timp o frumoasă legătură cu credincioşii. Anii care au trecut de la preluarea parohiatului s-au dovedit a fi plini de roade, cucernicul preot paroh reuşind să lege parteneriate durabile cu instituţiile locale şi să mobilizeze tinerii din parohie în activităţile desfăşurate pe plan local. „Tradiţiile le păstrăm prin moştenire de la înaintaşi. Tatăl meu a realizat mai multe lucrări de renovare în 1990, atunci când a schimbat acoperişul şi a restaurat exteriorul şi interiorul. Ultima restaurare a avut loc în anul 2004, atunci când am ridicat în curtea bisericii un monument pentru eroi, în acord cu membrii Consiliului parohial. Tot atunci, în curtea parohială s-a construit o cancelarie parohială, s-au ridicat o troiţă şi o poartă din lemn, după tradiţia celor din Maramureş. De asemenea, trebuie să amintim că în fiecare an, de ziua comunei, participăm la Festivalul internaţional de jocuri populare. Parohia se implică în acest sens prin organizarea unei mese, prin mobilizarea grupului de tineri care ajută efectiv la desfăşurarea activităţilor programate de autorităţile locale. Cu timpul s-au închegat mai multe parteneriate între biserică, şcoală sau primărie, menite spre a fi de folos credincioşilor de toate vârstele“, mai spune pr. Vulcănescu.  
       Biserica „Sfinţii Voievozi“ din Pieleşti se înscrie pe lista monumentelor istorice, fiind zidită în anul 1862. De atunci a trecut prin mai multe etape de restaurare, cea mai mare problemă cu care se confruntă şi astăzi fiind igrasia. Cu toate acestea, pr. Mircea Vulcănescu duce mai departe şi păzeşte cu cinste lucrarea înaintaşilor săi, sprijinindu-se de cele mai multe ori pe solidaritatea credincioşilor săi, oameni harnici, cu dragoste faţă de cele sfinte. „Credincioşii mei au fost mereu alături de mine. Cu toate acestea ne străduim ca lucrarea noastră aici, atât pe plan administrativ, cât şi pastoral-misionar să fie una deplină, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel care îl îndeamnă pe ucenicul său Timotei ca lucrul său să-l facă deplin. Mai sunt multe de făcut, însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să le ducem la capăt. Ne dorim să intensificăm misiunea în rândul tinerilor, ei fiind aceia care vor asigura continuitatea misiunii noastre în rândul celor care au nevoie să-L audă şi să-L cunoască pe Mântuitorul Hristos“, conchide părintele paroh.
 

Diac. Ioniţă Apostolache,

 Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia – 10 iulie 2013