15.07.2013 – Expozitie fotografica in Craiova

Evenimente
In perioada 28.06.2013-12.07.2013 s-a desfasurat expozitia fotografica organizata
în cadrul proiectului „Turismul cultural religios din judeţele Vâlcea şi Olt
– oportunitate de promovare a identităţii naţionale şi a valorilor patrimoniului
naţional” in locatia aflata pe strada Brestei, nr. 24, municipiul Craiova, jud.
Dolj .
Proiectul, al cărui beneficiar este Fundația “Cuvântul care zidește”, este
finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea
durabilă și promovarea turismului si are ca obiective creşterea importanţei turismului
ca factor care stimulează creşterea economică a întregii regiuni Sud - Vest Oltenia,
respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului, printr-o
promovare superioară a potenţialului turistic cultural naţional din judeţele
Vâlcea şi Olt.
Proiectul presupune promovarea monumentelor istorico-religioase din județele Vâlcea
și Olt prin elaborarea unui album ce conține 2 volume și a fost printat în 2.500
de exemplare. Acestea au fost distribuite la nivel național, alături de posterele,
pliantele, broșurile și evantaiele fotografice realizate în scopul prezentării
obiectivelor proiectului. Albumul conține informații cu privire la istoria celor
aproximativ 500 de monumente istorico-religioase,  descrierea picturilor, a tezaurului
deținut în cadrul monumentelor de cult, dar și imagini din cadrul acestora.
In cadrul expoziției fotografice organizate prin proiect au fost expuse imagini
reprezentative ale obiectivelor cultural-religioase cuprinse în cadrul albumului.
Invitatii au admirat cele mai reprezentative edificii patrimoniale cu potenţial
turistic de pe raza judeţelor Vâlcea şi Olt. Expoziţia a evidentiat potenţialul
turistic al monumentelor istorice, venind astfel în sprijinul iubitorilor de artă
eclezială care si-au prioritizat astfel interesul pentru un ansamblu turistic sau
pentru altul. Evenimentul de lansare a expozitiei a avut loc pe 28.06.2013 si a avut
rolul de a introduce vizitatorii in atmosfera proiectului. Managerul proiectului
„Turism cultural religios din judetele Valcea si Olt – oportunitate de promovare
a identitatii nationale si a valorilor patrimoniului national”  a prezentat pe
scurt proiectul, sursa de finantare si rezultatele obtinute datorita ajutorului nerambursabil
acordat.