22.07.2013 – Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ilie” din Craiova şi-a sărbătorit hramul

Relatari


 
Peste două sute de credincioşi au participat, de praznicul Sfântului Slăvit Prooroc Ilie Tesviteanul, la hramul Paraclisului mitropolitan „Sfântul Ilie” din Craiova. La ceas de aleasă sărbătoare, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.
            În cuvântul rostit la finalul slujbei religioase, IPS Părinte Mitropolit a prezentat viaţa şi minunile săvârşite de Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, aducătorul de ploi în vreme de secetă. În acest context, Arhiepiscopul Craiovei a subliniat că, după ce a săvârşit nenumărate minuni pentru a întoarce neamul omenesc la credinţa cea adevărată, Sfântul Ilie a fost ridicat la ceruri, într-un car de foc, urmând să revină pe pământ înainte de Ziua cea mare a Judecăţii de Apoi. „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul este înaintemergătorul celei de a doua veniri pe pământ a Domnului nostru Iisus Hristos. El va veni împreună cu Enoh, înainte de Ziua cea mare a Judecăţii, când pe cer se va arăta semnul Fiului Omului şi toate neamurile vor fi cercetate. Amândoi vor primi moarte martirică înainte de sfârşitul veacurilor şi de făurirea unui cer nou şi a unui pământ nou, aşa cum ne spune Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Aşadar, Sfântul Ilie va continua şi la cea de a doua venire să propovăduiască întoarcerea lumii la Credinţă şi la Adevărul mântuitor.” 

În continuare, IPS Irineu a vorbit despre importanţa sărbătorii Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, cel care a rămas în conştiinţa generaţiilor creştine  ce i-au urmat, un model de credinţă şi curaj demn de urmat. „Sărbătoarea Sfântului Ilie este un prilej de mare bucurie, ştiut fiind faptul că cinstim un model şi un mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu. El este un mare rugător înaintea lui Dumnezeu care ne învaţă cum trebuie să ne rugăm, având credinţă puternică. Tot el ne învaţă cum trebuie să ne fie această credinţă, îndemnându-ne că să nădăjduim în Dumnezeu la vreme de necaz, prigoană, de suferinţe şi de lipsuri. Întotdeauna trebuie să avem ca model cuvintele şi viaţa Sfântului Proroc Ilie, cel care a demonstrat lumii întregi că prin rugăciunea omului şi binecuvântarea Domnului, toate se înmulţesc, aşa cum s-a întâmplat cu făina şi uleiul femeii văduve. Totodată, Sfântul Ilie ne învaţă ce înseamnă râvna după Dumnezeu, necesitatea de a ne ruga pentru întoarcerea la credinţă a tuturor celor care rătăcesc de la căile Lui. Aşadar, având în faţă exemplul Sfântului Prooroc Ilie, să nădăjduim şi noi că ne vom ridica spre ceruri la Învierea cea mai de pe urmă, pentru a fi împreună cu el în Împărăţia cea veşnică a Tatălui ceresc. De aceea, îl rugăm să ne fie ocrotitor şi ajutător în toate împrejurările vieţii noastre”, a încheiat IPS Părinte Mitropolit Irineu.

 
Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” – repere istorice
  
Aşezată în zona centrală a Craiovei, Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” este unul dintre reperele importante ale vieţii religioase şi culturale ale Cetăţii Băniei. Ea fost ctitorită de vornicului Ilie Otetelişanu în anul 1720 şi refăcută din temelii în 1893. Pictura a fost realizată de Gheorghe Tăttărescu, fiind considerată ultima biserică pictată de acesta. Sfântul locaş a devenit în scurt timp un simbol pentru cei care locuiau în această zonă, numele Sfântului Ocrotitor Ilie fiind dat şi cartierului în mijlocul căruia se află. Tot aici a fost înfiinţată, în 1837, Şcoala de fete „Lazaro – Otetelişanu”, considerată prima şcoală de fete din Oltenia.

 

              Gheorghe Cioiu