26.07.2013 – IPS Părinte Irineu, cinci ani în scaunul de Mitropolit al Olteniei

Comunicate de presa


Mitropolia Olteniei îmbracă mâine, 27 iulie 2013, veşmânt de sărbătoare. Inaltpreasfinţitul Părintele nostru Irineu împlineşte cinci ani de la instalarea în demnitatea de Mitropolit al credincioşilor din Oltenia. Momentul va fi marcat, odată cu prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie ” din Craiova, prin săvârşirea Sfintei Liturghii.
De Dumnezeu rânduita zi de 27 iulie a rămas însemnată în istoria Bisericii din Oltenia din anul 2008. Atunci a fost înfăptuită Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 8 iulie 2008. La data de 27 iulie a aceluiaşi an, Catedrala mitropolitană  din Craiova a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioşi care au venit să-l întâmpine pe noul lor Arhipăstor. Din acel ceas, noul Mitropolit al Olteniei îmbrăţişa cu vrednicie o frumoasă, dar grea misiune, în rândul credincioşilor din această parte de ţară. De atunci şi până astăzi, roadele muncii Părintelui nostru Arhiepiscop şi Mitropolit s-au înmulţit înzecit şi însutit. Au fost sfinţite sute de biserici, au fost temeluite numeroase aşezăminte sociale, au fost rânduiţi slujitori vrednici, preoţi şi diaconi, spre folosul credincioşilor, într-un cuvânt, ogorul Bisericii Oltene a fost semănat cu sămânţă aleasă spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea turmei Sale. Alături de slujirea pastoral-misionară, dragostea pentru carte a fost aşezată la loc de cinste în preocupările Înalt Preasfinţiei Sale. Atât Editura, cât şi Revista Mitropoliei fiind ridicate, prin publicaţii de valoare, la locul meritat, alături de marile foruri culturale din România. Mai mult, Facultatea de Teologie din Craiova a dobândit un valoros şi ultramodern centru de restaurare patrimoniu şi vizualizare.
Având astfel în minte cuvintele Stăpânului: „Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău” (Mt. 25, 21), stăruitor ne rugăm Bunului Dumnezeu să ţină în sănătate şi pace pe Părintele nostru Mitropolit, păzindu-l întru mulţi şi fericiţi ani!
Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei