28.07.2013 – IPS Irineu, cinci ani în slujba Bisericii din Oltenia: Bucurii duhovniceşti în Cetatea Băniei

Relatari


Clerul, credincioşii, monahii şi monahiile din Mitropolia Olteniei au sărbătorit sâmbătă, 27 iulie, cinci ani de la înscăunarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu în demnitatea de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Sărbătoarea a fost marcată prin săvârşirea Sfintei Liturghii, la altarul Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Evenimentul duhovnicesc s-a desfăşurat sub pronia Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, al cărui praznic a fost sărbătorit în această zi.
„Avem nădejde că porţile iadului nu au cum să ne biruiască”
Prezent în mijlocul clerului şi mirenilor în această  zi aniversară, IPS Părinte Mitropolit a oficiat slujba Sfintei Liturghii, la Catedrala „Sfântul Dimitrie” din Craiova, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei, părintele profesor Ioan Picu Ocoleanu, consilier administrativ în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, a luat cuvântul adresând Părintelui Mitropolit cuvenitele urări de bine, sănătate şi pace, în numele preoţilor şi credincioşilor olteni. „Avându-vă pe Înaltpreasfinţia voastră păstor al nostru, conducător sacerdotal şi spiritual al întregii suflări ortodoxe din Oltenia, cunoscându-vă bărbăţia duhovnicească, avem nădejde la Bunul Dumnezeu că porţile iadului nu au cum să ne biruiască. Astăzi este un binecuvântat prilej de bucurie. Prăznuim împreună cinci ani de când ne arhipăstoriţi. De aceea, ne dorim din tot sufletul ca aceste întâlniri să fie întru mulţi şi fericiţi ani de acum în acolo”, a spus pr. Ocoleanu.
„Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate!”
În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, IPS Părinte a vorbit despre viaţa şi minunile Sfântului Mare Mucenic Panltelimon. „În Biserica noastră sunt multe daruri, aşa cum ne învaţă Sfânta Scriptură. Dumnezeu a revărsat din belşug asupra neamului omenesc din darul Său cel bogat. De la El avem «toată darea cea bună şi tot darul de sus». Părintele luminii dă lumină neamului omenesc. Părintele milostivirii dă milostivire neamului omenesc. Părintele îndurării dă sănătate tuturor celor care au trebuinţă prin oameni. Aşa a vrut Bunul Dumnezeu, ca harul Său să nu se reverse numai direct de la Dânsul, ci, în chip deosebit, să se dea prin oameni, ca legătura şi comuniunea să fie desăvârşite. Cu toţii avem ocazia ca astfel să stăm împreună şi să ne completăm reciproc. De aceea avem atât nevoie unii de alţii, pentru a completa neputinţele acestei existenţe. De aceea, Părintele Ceresc a trimis în lume pe Apostoli, pe Prooroci, pe mucenici, pe cuvioşi, pentru ca noi toţi să ne împărtăşim din darurile Sale cele bogate. Astfel, darul vindecărilor şi facerii de minuni a fost dat de Dumnezeu unor oameni aleşi, între ei numărându-se şi Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, a spus IPS Irineu. În încheiere, Mitropolitul Olteniei a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru împlinirea cu bine a acestui frumos soroc, binecuvântându-i pe toţi cei prezenţi. „Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate! Pentru preoţi, pentru călugări şi călugăriţe, pentru credincioşii şi credincioasele noastre, pentru râvna lor şi pentru dragostea cu care, de fiecare dată, ne înconjoară la Sfânta Liturghie. De aceea, ne rugăm Preabunului Împărat să vă dea tuturor sănătate şi pace în suflete şi în viaţă”, a încheiat IPS Părinte Mitropolit.
În semn de aleasă bucurie pentru această binecuvântată aniversare, cei prezenţi i-au dăruit IPS Părinte Mitropolit buchete de flori. Bucuria a fost împărtăşită de Mitropolitul Olteniei care a oferit preoţilor şi diaconilor împreună-slujitori câte un exemplar din volumul II al lucrării „Experienţe mistice la Părinţii Orientali”, proaspăt realizat în variantă audio-book, la Editura „Mitropolia Olteniei.

Diac. Ioniţă Apostolache