29.07.2013 – Evenimente liturgice în Duminica a V-a după Rusalii, în Arhiepiscopia Craiovei: „Unde nu este Dumnezeu, totul se risipeşte şi piere de pe faţa pământului”

Relatari


 
       Credincioşii din localitatea doljeană Golenţi au primit cu bucurie vizita Inaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Pregătirile au început de săptămâna trecută, Biserica ce poartă hramurile „Sfântul Nicolae” şi „Izvorul Tămăduirii” fiind pregătită şi împodobită cu grijă pentru slujba de resfinţire. Duminică de dimineaţă, clopotele au început să bată la sosirea Mitropolitului Olteniei. Prezenţa Înaltpreasfinţirei Sale a încununat rodul unei munci de doi ani de zile, reparaţiile făcute datorându-se unui nefericit incendiu care a mistuit întregul acoperiş al sfântului locaş, în ianuarie 2010.
       După slujba de resfinţire, IPS Părinte Mitropolit a slujit Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei au primit Taina Sfintei Hirotonii întru preot, diaconul Cătălin Nicolae Tudor, pe seama Parohiei „Sfântul Nicolae” din Calafat şi întru diacon, tânărul teolog Remus Ariciu, pe seama Parohiei Călăraşi, Protoieria Craiova Sud, judeţul Dolj. La finalul slujbei, au fost acordate mai multe gramate de mulţumire celor care s-au ostenit în lucrarea de refacere a bisericii. De asemenea, preotul paroh, Stelian Ioan Pisică, coordonatorul întregului demers, a fost răsplătit cu rangul bisericesc de iconom.

 

             „Unde nu este Dumnezeu, totul se risipeşte şi piere de pe faţa pământului”
        În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Irineu a vorbit celor prezenţi despre minunea tămăduirii demonizaţilor din Gadara, istorisită de Sfântul Evanghelist Matei în pericopa evanghelică a acestei duminici (Matei VIII, 28, 34). „Sfântul Evanghelist Luca Matei ne vorbeşte despre doi oameni care erau stăpâniţi de duhurile necurate. El nu ne spune din ce pricină au intrat diavolii în ei, ci numai că posedaţii erau înfricoșători pentru toţi cei care locuiau în ţinuturile acelea. Când Domnul a venit în această cetate, nimeni nu a venit să-L întâmpine şi să-L roage pentru cei care sufereau atât de mult din cauza necuraţilor. Ba mai mult, localnicii creşteau porci, lucru neîngăduit de legea iudaică. Din cauza aceasta, necuraţii au cerut să intre în turma de porci şi deîndată ce au intrat, porcii s-au aruncat în mare. Despre cei vindecaţi, Sfântul Apostol Matei nu ne mai spune nimic, însă aflăm din relatările Sfinţilor Marcu şi Luca despre faptul că erau liniştiţi, stăteau la picioarele Domnului şi chiar au cerut să rămână cu El. Acestora Domnul le spune: «Mergeţi la casele voastre şi spuneţi cât de mult bine v-a făcut vouă Dumnezeu». Pe de altă parte, vedem pe cei din cetate care, aflând de minunata întâmplare, au venit la Domnul cerându-i să plece de la dânşii. Poate că erau întristaţi că turma de porci, obiectul păcatului lor, se înecase în mare. Poate că erau cu totul necredincioşi. Drept dovadă că niciunul dintre ei nu s-a găsit ca să-L invite pe Mântuitorul ca să le sfinţească cetatea. Drept urmare, din Gadara nu a mai rămas astăzi nici o piatră, de abia se mai cunoaşte locul istoric, numai din schiţele geografice, ceea ce înseamnă că unde nu este Dumnezeu, totul se risipeşte şi piere de pe faţa pământului”,a spus Mitropolitul Olteniei.
            Adâncit în păcat şi departe de harul lui Dumnezeu, omul devine vulnerabil faţă de ispitirile vrăşmaşului diavol.  „Singurul lucru care nu îi este îngăduit” – a mai spus IPS Irineu – „este să-l omoare, însă îl împinge de fiecare dată spre prăpastia morţii, căci, ne spune Sfântul Apostol Pavel că «plata păcatului este moartea». Prin urmare, dacă diavolul ne împinge să săvârşim păcatul, el ne pregăteşte moartea aceasta şi moartea cea veşnică. Aşa a făcut de multe ori în Vechiul şi Noul Testament. De aceea, ne spune Sfântul Apostol Petru că necuratul este ca un leu cu gura deschisă, care aleargă permanent, căutând pe cine să înghită. Pentru aceasta, noi în rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm cu putere «Şi ne izbăveşte de cel viclean», ceea ce înseamnă că diavolul are o răutate de nedescris asupra noastră. Nu ne poate învinge dacă stăruim în rugăciune, ci numai ne îndeamnă şi ne ispiteşte”, a conchis IPS Părinte.

            După slujbă, IPS Irineu a mers în Municipiul Calafat unde a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică ce urmează să fie ridicată în incinta Spitalului Municipal, sub purtarea de grijă a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.
 

Diac. Ioniţă Apostolache