09.08.2013 – Din trecutul Parohiei doljene Breasta: Istoria Bisericii „Sfintei Adormiri”

Documentare


Între bisericile de sat închinate praznicului „Adormirea Maicii Domnului” se numără şi sfântul lăcaş din Parohia doljeană Breasta, localitate situată la mai puţin de zece km. de Cetatea Băniei. Monument istoric datat la sfârşitul secolului XVIII, biserica din Breasta se pregăteşte pentru cel de al 229-lea hram.

Alături de praznicul Adormirii Maicii Domnului, biserica din parohia Breasta de Dolj mai este închinată şi Sfântului Ierarh Nicolae. A început să fie zidită în anul 1782, după cum menţionează istoricul Nicolae Stoicescu, mai precis la sfârşitul primei domnii a lui Alexandru Ipsilante în Ţara Romanească. Slujba de sfinţire a avut loc în 1784, sub domnia lui Mihai Şuţu, detaliu nemenţionat în pisania originală. Aici, singurul ctitor menţionat cu numele este doamna Maria Bengeasca Stolniceasca, deşi în pronaos, în fresca ctitorilor apare şi soţul acesteia, Radu, alături fiul lor Gheorghe.
Destinaţia de început a fost aceea de necropolă pentru familia boierilor Stolniceşti. În 1801, biserica a fost însă incendiată, acoperişul distrus complet, fiind refăcut abia patru ani mai târziu din tablă. Vicisitudinile vremii nu au ocolit-o nici în 1838, atunci când calotele altarului şi bolta naosului au fost distruse într-un  cutremur devastator. Prin strădania parohienilor, au fost duse la bun sfârşit lucrările de reparare, biserica fiind redată cultului la anul 1844.

Din proprietatea boierească, în oblăduirea obştii
Din anul 1892, sfântul lăcaş a trecut în grija cunoscutei familii Argetoianu. Membrii acesteia s-au ocupat, începând din anul 1901, de reconstrucţia turlei clopotniţei, reuşind să o finalizeze în 1909. Tot atunci se încheie şi lucrările de restaurare a picturii. Dovada acestui deosebit de important capitol din istoria bisericii din Breasta reiese dintr-o însemnare murală, înscrisa într-un spaţiu liber din dreapta ctitorilor. Noua pictură diferă major, ca stil şi tehnică, de cea originala, fiind executată în ulei. După această etapă de restaurare completă, biserica a trecut în grija sătenilor. Drumurile acestora dincolo de Jiu, spre a aduce laudă lui Dumnezeu, erau în sfârşit căpătuite. Credincioşii din Breasta câştigaseră în sfârşit locul binemeritat de rugăciune şi mângâiere sufletească.
Din 1939, la altarul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Breasta, este menţionat ca preot slujitor Ioan Duţă. Vrednic păstor de suflete şi iconom desăvârşit al lucrărilor administrative, părintele Duţă face demersurile necesare restaurării bisericii, fiind ghidat în acest sens de Comisia Monumentale Istorice. Aşa se face că, după această lucrare, în biserică se păstrează în mare parte pictura originală executată în 1784 de către meşteri locali, mai ales în altar, naos, pronaos, pridvor si deasupra acestuia.
Astăzi, sfântul lăcaş slujeşte preamăririi Mântuitorului Hristos, fiind îndrăgit şi permanent îngrijit de credincioşi, în frunte cu preotul paroh Dumitru Crângoiu.

Pr. Dumitru Cârlugea,

Parohia Breasta, judeţul Dolj