14.08.2013 – Istorie şi tradiţie în strana Catedralei mitropolitane din Craiova: Grupul psaltic, un dar al Sfântului Dimitrie pentru olteni

Evenimente


 
Istoria muzicii psaltice din Oltenia stă legată negreşit de strana Catedralei mitropolitane din Craiova. Împodobită în decursul vremii prin jertfa şi dăruirea unor slujitori vrednici, frumoasa mărturisire a tainelor celor pline de dumnezeire păstrează pe mai departe acelaşi neobosit ecou. Responsabili de această misiune sfântă sunt astăzi membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“.

 
Dincolo de propagarea continuă a valorilor muzicale bizantine peste veacuri, până acum 15 ani nu se putea vorbi de existenţa concretă a unui grup psaltic în adevăratul sens al cuvântului. Nu rămâne îndoială că seminariştii craioveni sau absolvenţii şcolii de cântăreţi activau împreună într-un cor organizat, însă aplecarea concretă spre cântarea de grup nu era încă o realitate definită. Această idee s-a concretizat la iniţiativa distinsului profesor şi muzicolog pr. Alexie Buzera, cadru didactic la proaspăt înfiinţata Facultate de Teologie din Craiova. „Pe atunci doar o mână de oameni, studenţii teologi aflaţi sub conducerea pr. prof. Alexie Buzera au încercat recuperarea stilului de cânt bizantin printr-o abordare corectă a structurii glasurilor bizantine. Dorinţa cea mare era aceea de redescoperire a artei muzicale conforme cu tradiţia din care se născuse, a acelui sistem complet de cercetare şi redare a melosului bizantin concretizat în glasuri, genuri şi nuanţe muzicale. Demersul pr. prof. Buzera s-a făcut simţit imediat în aşa fel încât candela odată aprinsă nu s-a mai stins, sămânţa care a fost semănată a răsărit, a crescut, iar acum cu toţii ne bucurăm de roadele ei. Stilul de muzică promovat în Oltenia de tinerii studenţi a adus un plus cântării la strană din punctul de vedere al calităţii interpretative. Se trecuse într-o nouă etapă a muzicii psaltice româneşti din Oltenia. Prin biserici, dar şi prin mănăstirile din cuprinsul eparhiei, a început din nou să se cânte Chinonice, Trisaghioane, Heruvice şi Axioane, alternând glasurile, precum şi creaţii calofonice psaltice, adevărate chemări la rugăciune. Cuvântul devenea viu şi prindea sens prin muzică. Simţeai cum te rogi cântând la strană. Viaţa bisericească parcă a renăscut, acest gen de muzică nefiind altceva decât chipul cântării îngereşti, după concepţia Sfântului Dionisie Areopagitul, potrivit căruia în Biserică toate cele văzute sunt chip al celor nevăzute. Prin urmare, şi muzica noastră, a celor care am avut şansa să asistăm la naşterea acestui proiect, a fost, este şi va fi o imagine a cântului făpturilor de sus“, povesteşte protopsaltul profesor Victor Şapcă, coordonatorul grupului psaltic, profesor de psaltichie la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova.
 

Mai multe inimi, un singur crez: cântarea bizantină
An de an, psalţii craioveni au ostenit la zidirea unui vis, devenit cu timpul realitate. În numele pasiunii şi dragostei pentru cântarea bizantină, tinerii practicieni ai melosului bisericesc au adunat ca într-un buchet piese consacrate, dar şi creaţii noi, bucurând auzul celor aplecaţi spre rugăciune printr-o interpretare caldă şi plină de duh. Astfel, sub protia Sfântului Dimitrie, cântăreţii Băniei au născut o nouă cale de aplecare spre meditaţie şi contemplare. „Preoţi, diaconi, profesori de religie, studenţi şi absolvenţi ai Facultăţii de Teologie din Craiova, precum şi tineri seminarişti, cu toţii am căutat aceeaşi cale, promovarea cântului bizantin. În ceea ce priveşte repertoriul, grupul psaltic a avut ca prioritate redescoperirea cântecelor şi a vechilor tradiţii populare şi în mod special a cântului şi repertoriului bisericesc de origine bizantină. În acest sens, s-a dorit încă de la început să se pună în valoare compoziţiile marilor protopsalţi români: Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu, Nectarie Protopsaltul, Amfilohie Iordănescu, Neagu Ionescu, Ioan Zmeu, Victor Ojog etc.“, mai spune prof. Victor Şapcă.
Vremea marilor proiecte muzicale
Din 2008, activitatea grupului a fost binecuvântată de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, constituindu-se astfel începutul primelor proiecte muzicale de anvergură. Prof. Victor Şapcă caracterizează acest moment drept „rod al unei munci de peste 10 ani“. „Activitatea de-a lungul timpului – mai spune el – s-a concretizat prin participarea la numeroase slujbe şi privegheri la bisericile de mir şi mănăstirile din Oltenia şi din ţară, concerte de muzică bizantină şi colinde pe scenele Teatrului Liric, Teatrului Naţional şi Filarmonicii din Craiova. În anii 2007 şi 2008, grupul psaltic a avut bucuria de a cânta colinde bizantine în Catedrala San Marco din Veneţia cu ocazia participării la hramul unei parohii româneşti din Veneţia, Italia. Mai mult, odată cu venirea IPS Irineu în scaunul de Mitropolit al Olteniei am început imprimările. Pasiunea noastră devenea dintr-odată concretă, cu ecou peste vreme. Astfel, cu binecuvântarea Mitropolitului nostru au fost înregistrate, într-un decurs de mai puţin de trei ani, peste 10 CD-uri de cea mai bună calitate şi realizare grafică“, mai spune prof. Victor Şapcă.
Colaborare cu „Tronos“
Întreaga activitate a psalţilor craioveni a fost susţinută în ultimii ani de frumoasă colaborare cu o parte a Grupului „Tronos“ al Patriarhiei Române. Experienţa lor, conjugată cu elanul mai tinerilor colegi de la Craiova, a generat câteva din cele mai importante imprimări audio finalizate până în prezent. „Fiecare CD a avut nevoie de un impuls de voce şi tehnică în ceea ce priveşte realizarea lui. Aici au intervenit colegii de la Bucureşti, care aveau deja experienţa numeroaselor CD-uri imprimate. Ei sunt cei cărora doresc să le mulţumesc pentru amabilitate şi deschidere“, spune protopsaltul Victor Şapcă.
 
Ultima înregistrare a grupului psaltic, aşezată pe un suport electronic inedit, sub formă de amforă, este închinată Sfinţilor Constantin şi Elena. Intitulat generic „Istoria Bisericii prin Sfinţii Împăraţi într-o amforă muzicală bizantină“, lucrarea este rodul a zeci de ore de repetiţie. Mai mult, toate lucrările realizate se bucură de o grafică deosebită, fiind întocmite cu mare dăruire de ostenitorii Editurii „Mitropolia Olteniei“. Aceştia au lucrat de fiecare dată, „cu timp şi fără timp“ pentru ca muzica psalţilor craioveni să beneficieze de cel mai înalt standard de promovabilitate.
 
Rodul tuturor ostenelilor de până acum a fost răsplătit de clericii şi credincioşii care au pus la inimă aceste cântări dumnezeieşti. Concertele organizate au sporit numărul iubitorilor de psaltichie, aprinzând dragostea pentru Hristos în sufletele necăjite şi împovărate de apăsările vieţii.
 

Diac. Ioniţă Apostolache

Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia Naţională, 14.08.13.