16.08.2013 – Sfânta Adormire, praznicul din inimile oltenilor

Relatari


 
Sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului” a mii de credincioşi la rugăciune în catedralele, bisericile de mir şi mănăstirile din Mitropolia Olteniei. Cu acest binecuvântat prilej, arhiereii olteni au fost prezenţi în mijlocul turmei celei cuvântătoare, slujind Sfânta Liturghie, împărtăşind cuvânt de învăţătură şi părinteşti binecuvântări. 
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie la altarul Mănăstirii Tismana, în judeţul Gorj. Aici, IPS Părinte a fost întâmpinat de peste două mii de credincioşi, veniţi din toată ţara pentru a lua parte la slujbele închinate Preasfintei Născătoare. Programul liturgic a început de miercuri seara, când s-a săvârşit slujba Vecerniei, Litia, Privegherea şi Prohodul Maicii Domnului. La ceas de seară, în Lavra Sfântului Nicodim, Mitropolitul Olteniei a înălţat rugăciuni laolaltă cu preoţii, monahii, monahiile şi credincioşii prezenţi, rugând pe Maica Domnului pentru sănătatea şi paza poporului dreptslăvitor. În cântare de prohodire, Sfântul Epitaf cu icoana Maicii Domnului a fost purtat în procesiune în jurul bisericii sfintei mănăstiri. 
Maica Domnului cinstită în Lavra Sfântului Nicodim
A doua zi, dis de dimineaţă, un sobor de preoţi a oficiat Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, după care, la sosirea IPS Părinte Irineu, a fost dată binecuvântarea pentru Sfânta Liturghie. La final, Mitropolitul Olteniei a pus la inimile celor prezenţi cuvânt de învăţătură despre locul şi importanţa Sfintei Fecioare în iconomia mântuirii noastre. „Maica Domnului a fost chemată de Dumnezeu să fie Maica Mântuitorului nostru. Acest lucru este deosebit de important pentru întregul neam omenesc, mai ales că omul, după ce Adam a căzut în păcat, a fost corupt de moarte și stricăciune, a fost supus suferințelor și durerilor, cu posibilitatea de a reveni prin Mântuitorul Iisus Hristos, iarăși, la Iubirea Tatălui Ceresc. Era nevoie ca dintre făpturile omenești să fie aleasă Maica Domnului, pentru ca ea să poată să primească pe Cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum Creația a primit Lumina cerească, atunci când Dumnezeu a zis ca să fie lumină, și apoi când Lumina a rămas în creație. Acest lucru era de mare trebuință pentru noi, mai ales că stricăciunea și moartea din firea noastră nu puteau fi scoase decât numai prin Jertfa și lucrarea, prin moartea și Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin urmare, trupul ce-l lua din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este acela care a suferit pe Cruce, a fost îngropat și a înviat. Același trup și suflet au mers în adâncurile pământului, la încuietorile iadului și au izbăvit de acolo pe cei care au murit cu credința în Înviere. De aceea înţelegem şi credem că Mântuitorul Iisus Hristos este Învierea, Viața și odihna tuturor celor care s-au născut și au crezut în El, în nădejdea vieții veșnice”, a spus Mitropolitul Olteniei.
 
Maica Domnului acoperământul a toate cuprinzător” 
În încheierea cuvântului de învățătură, IPS Părinte Irineu i-a îndemnat pe credincioşi  ca ori de câte ori simt apăsarea greutăţilor lumeşti, să ridice rugăciune către Maica Domnului, ea fiind grabnic folositoare în încercări şi ispite. „Ea este cea care mijlocește și ne acoperă. Este acoperământul a toate cuprinzător sub care intră toți cei din lume, se adăpostesc și își află reazem și sprijin. Prin urmare, cu adevărat fericite sunt buzele care o laudă pe Maica Domnului, care o cinstesc și care o preamăresc! Maica Domnului se roagă pentru noi laolaltă cu toți sfinții, și, bineînțeles, cu sfântul protector al acestei sfinte mănăstiri și al întregii Oltenii, Părintele nostru Nicodim. El a ales sărbătoarea aceasta pentru că a iubit-o pe Maica Domnului foarte mult, iar Maica Domnului l-a ajutat, l-a ocrotit și l-a îndrumat, ca el să devină luminător al călugărilor de aici, al urmașilor acestora și al nostru al tuturor. De aceea, ne aflăm în bucurie și în mare evlavie astăzi, cinstindu-o pe Maica Lui Dumnezeu și pe Sfântul Nicodim care e întotdeauna în apropierea Maicii Domnului. Așadar, să rugăm pe Maica Domnului să ne fie permanent mijlocitoare, ajutătoare și folositoare în tot timpul vieții noastre, în veci de veci. Amin!”, a conchis Mitropolitul Olteniei.
            După binecuvântata rugăciune euharistică, toţi cei prezenţi au luat parte la tradiţionala agapă frăţească, organizată cu multă osteneală de maicile şi surorile din obşte, în trapeza mănăstirii.
 
 
Liturghie arhierească la Mănăstirea Polovragi
Sute de credincioși gorjeni și din întreaga Oltenie au luat parte la sărbătoarea duhovnicească a Adormirii Maicii Domnului de la mănăstirea Polovragi. Majoritatea pelerinilor au sosit încă din ajunul praznicului la renumita vatră monahală, asistând la slujba Privegherii și la Prohodul Maicii Domnului. În mijlocul celor câteva sute de suflete a fost prezent Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, care a săvârșit slujba de seară la altarul de vară al mănăstirii. După cinci ceasuri de comuniune în rugăciune, cei prezenți au ascultat cu evlavie stările prohodului, cântate de soborul de preoți și de Grupul Psaltic al Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin. La final, toți cei de față au purces în procesiunea cu icoana și epitaful Maicii Domnului în jurul bisericii mănăstirii, înălțând într-un glas cântări de îngropare în cinstea Adormirii Fecioarei.
În ziua praznicului, în pofida vremii ploioase, poienița dinaintea altarului de vară s-a umplut de mulțime de oameni, care au ascultat Sfânta Liturghie la adăpostul umbrelelor și prelatelor așezate din timp, prin purtarea de grijă a ostenitoarelor mănăstirii.  Un moment special l-a constituit hirotonia întru diacon a tânărului teolog Cristian Ionuț Raicu. Prin punerea mâinilor ierarhului mehedințean, acesta a primit harul și slujirea Sfântului Ștefan, fiind așezat în treapta diaconiei pe seama Parohiei Cocorova, protopopiatul Drobeta Nord, unde va fi și instalat ca preot în data de 17 august.
În cuvântul de învățătură de la sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nicodim le-a vorbit celor de față despre rolul Sfintei Fecioare în iconomia mântuirii și importanța pe care a dobândit-o pentru toți creștinii, mai ales pentru cei care îi poartă numele. Durerea pe care au simțit-o Sfinții Apostoli în momentul aflării mutării ei la Domnul este comparabilă cu cea pe care au simțit-o ucenicii și mironosițele când L-au coborât pe Hristos de pe cruce. Cu toate acestea, a mai spus Părintele Episcop, ziua  Adormirii Maicii Domnului este zi de praznic și chiar de bucurie, întrucât credincioșii au câștigat o mijlocitoare neobosită către Dumnezeu și izbăvitoare din moarte a sufletelor celor ce o cinstesc și i se roagă cu credință.
Praznicul Adormirii Maicii Domnului din Lavra Polovragiului s-a încheiat cu o slujbă de parastas săvârșită pentru ctitorii, donatorii și binefăcătorii așezământului monahal.
 
 
Mănăstirea Frăsinei şi-a serbat hramul
Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, a participat la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Frăsinei, din comuna Muereasca, judeţul Vâlcea, care are hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Sărbătoarea a început cu slujba Privegherii, Utreniei şi Miezonopticii în seara zilei de 14 august, şi a continuat a doua zi cu Taina Sfântului Maslu, Acatistul „Adormirii Maicii Domnului” şi cu Sfânta Liturghie săvârşite de un sobor de  preoţi şi diaconi. După Sfânta Liturghie, arhim. Ioachim Popa, duhovnicul mănăstirii, a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a scos în evidenţă însemnătatea Praznicului Adormirii Maicii Domnului nostru Iisus Hristos şi i-a binecuvântat pe toţi credincioşii prezenţi. La final, părintele Ioachim, în numele stareţului Neonil Ştefan, a mulţumit IPS Părinte Gherasim pentru binecuvântarea arhierească şi vizita pastorală din această deosebită zi a hramului mănăstirii.       
În biserica Mănăstirii Frăsinei se află părticele din Moaştele a 8 mari sfinţi: Sf. Ierarh Calinic, ctitorul mânăstirii, Sf. Mc. Calinic, Sf. Mc. Trifon, Sf. Mc. Pantelimon,  Sf. Cuv. Pahomie, Sf. Cuv. Atanasie al Atonului, Sf. Cuv. Dionisie Areopagitul, Sfânta Cuv. Muceniţă Paraschevi.

 
Icoana făcătoare de minuni din Catedrala „Madona Dudu” purtată în procesiune
La Craiova mai multe biserici ş-au serbat hramul de praznicul Sfintei Adormiri. Între acestea, la loc de cinste se află Paraclisul mitropolitan „Maica Precista de la Dud” sau „Madona Dudu”, aşa cum este cunoscută de cei mai mulţi craioveni. Sărbătoarea a fost prefaţată de obişnuita rânduială liturgică a slujbei Vecerniei, unită cu Litia, fiind completată de Priveghere şi Prohodul Maicii Domnului. La final, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost purtată în procesiune împrejurul bisericii. A doua zi a fost oficiată slujba Acatist şi Sfânta Liturghie, în cadrul căreia au fost înălţate rugăciuni pentru cei adormiţi.
            Icoana „Maicii Domnului”, din Biserica „Madona Dudu” însumează o vechime considerabilă, dublată de o incontestabilă valoare duhovnicească şi taumaturgică. Tradiţia spune că ar fi una din copiile icoanei pictate de Sfântul Luca Evanghelistul. Cert este că, an de an, mii de credincioşi din toată ţara află înaintea ei împlinire cererilor celor de folos spre mântuire.
            Pe lângă hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica „Madona Dudu” mai are ca ocrotitori pe Sfântul Antonie cel Mare şi sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului.
 

Arhid. Liviu Găman

Diac. Ioniţă Apostolache

Prof. Vasile Gogonea

Cătălin Cernătescu