30.08.2013 – Liturghie Arhiereasca la Mănăstirea "Sfântul Ioan Btezătorul"

Relatari


 
În ziua prăznuirii “Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul”, joi, 29 august, Înaltpreasfinţitul Părinte acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi din Protoieria Târgu Cărbunești, a săvârşit Sfânta Liturghie la altarul de vară din curtea Mănăstirii Cămărăşeasca, judeţul Gorj, sfântul lăcaș serbându-și cu acest prilej Ocrotitorul.
Credincioşii prezenți s-au bucurat de căldura mângâietoare a razelui soarelui!
După o zi mai mohorâtă și ploioasă pe aceste meleaguri, în ziua praznicului binecuvântat, Dumnezeu a revărsat lumină și vreme frumoasă, cei aproape o mie de credincioși prezenți la mănăstire bucurându-se de căldura mângâietoare a razelui soarelui unui sfârșit de august capricios și de glasurile mlădioase ale Grupului psaltic al Catedralei mitropolitane din Craiova, trăind cu intensitate și cu atenție momentele acestei sărbători duhovnicești. Cu adâncă evlavie, a fost săvârșită sfânta pomenire a ctitorilor acestei sfinte biserici, prin cuvinte de mulțumire adresate proniei cerești și tuturor truditorilor întru credință, obștei de maici ostenitoare sub îndrumarea Maicii Starețe, Monahia Hristofora Drăghici!

“Această zi este de binecuvântare și de laudă adusă Sfântului Ioan Botezătorul!”
În Cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a ținut să sublinieze că: “Am venit cu toții în această zi, pentru că este ziua Sfântului Ioan Botezătorul, în chip deosebit este ziua tăierii capului său. O sărbătoare care în calendarul nostru este rânduită să fie cu post și rugăciune. Pentru că, spre deosebire de alte sărbători, aceasta are o legătură cu moartea Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea este însemnată și sub numele de «Tăierea Capului». Deși este prin definiție o zi tristă, totuși, pentru noi, credincioșii, această zi este de binecuvântare și de laudă adusă Sfântului Ioan Botezătorul, dar în același timp este și o zi de bucurie sufletească, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul a sfârșit viața pământească printr-o jertfă deosebită, tăierea capului său, fiind primit în Împărăția lui Dumnezeu și este cunoscut sub numele de «Prietenul Mirelui», «cel mai mare om născut din femeie», acela care s-a învrednicit să fie Botezătorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Din Evanghelie aflăm că tocmai în timpul lui Irod, când Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit nenumărate semne și minuni, și oamenii toți credeau că a venit în lume un prooroc, Irod a fost cutremurat de momentul acesta și gândea că Sfântul Ioan Botezătorul a înviat din morți și că prin el se săvârșesc foarte multe minuni și puteri”.
Cu un îndrumător desăvârșit al «Turmei Sale», Stăpânul nostru Mitropolit ne-a îndemnat ca: “luând arma Duhului, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, să luptăm împotriva stăpânirilor întunericului veacului acestuia! Să luptăm cât este ziuă, să ne silim ca nu cumva, în momentele de bucurie ale noastre, să depășim măsura omului, ci, dimpotrivă, să ne arătăm cuviincioși ca ziua, nu în ospețe și beții, nu în lucruri destrăbălate și de rușine, pentru că vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra!”
Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat o serie de aspecte morale ale unei “lecții de învățătură și de viață” care a fost întreaga trăire a Sfântului Ioan Botezătorul, în antiteză și într-un contrast izbitor cu manifestările profund imorale ale desfrâului de la Curtea lui Irod, ca și gestul nesăbuit al acestuia de a-l arunca în temniță pe Înaintemergătorul Domnului, îndemnându-ne să luptăm cu îndârjire împotriva gândurilor rele și a ispitelor care ne încearcă la tot pasul: “Așadar, avându-l pe Sfântul Ioan Botezătorul mijlocitor înaintea lui Dumnezeu și exemplu al vieții noastre, să ne silim să primim Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă El este ca și grăuntele de grâu care cade în sufletul nostru, care trebuie să încolțească să aducă roadă veșnică. De asemenea, să fim întotdeauna jertfelnici, atât față de copiii noștri în familie, față de familia noastră, față de biserică și față de noi înșine! Căci, jertfa noastră este bine primită la Tatăl cel Ceresc! Să fim mai îndurători, fiindcă îndurarea, spune Sfântul Iacob, aduce dreptate, aduce credință, aduce încununare în Împărăția lui Dumnezeu! Deci, să-l rugăm pe Sfântul Ioan ca întotdeauna să ne fie ajutător și mult folositor înaintea Tatălui Ceresc, ca și noi să dobândim Împărăția Cerului, întru Hristos Domnul nostru, căruia I se cuvine slavă, în vecii vecilor, Amin!”
Înainte de plecare, Mitropolitul Olteniei a purtat discuții fructuoase cu oficialitățile orașului Târgu Cărbunești, cu d-l Primar Mihai Viorel Mazilu, cu d-l viceprimar Iulian Călina, arhipăstorul nostru probând calitățile unui spirit practic și profund inspirat, prin sugestiile Sale, analizând o serie de probleme concrete ale vieții de parohie și ale slujirii monahale, cu diferiți preoți, cu Maica Stareță Hristofora și cu Maica Stareță Marina, de la Mănăstirea «Sfânta Treime» Strâmba-Jiu!

Profesor, Vasile GOGONEA