05.09.2013 – O lucrare cu caracter interdisciplinar:„Ştiinţele exacte în Vechiul şi Noul Testament“

Documentare


 
Între cele mai recente publicaţii cu caracter interdisciplinar, vizând în mod direct raportul teologiei cu celelalte ramuri de cercetare, se numără şi lucrarea „Ştiinţele exacte în Vechiul şi Noul Testament“, semnată de profesorul Marian Niţă şi de echipa sa de colaboratori. Cartea a văzut lumina tiparului luna trecută, la Editura craioveană „Aius“.
Într-o notă deja consacrată, profesorul Marian Niţă, susţinut de data aceasta de prof. dr. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman“ din Craiova, şi de preotul Florin Ionescu, de la Parohia „Sfinţii Arhangheli“, aduce în actualitate o lucrare cu totul inedită. Fundamentându-şi, ca de fiecare dată, demersul pe bogăţia inepuizabilă de sensuri şi concepte desprinse din paginile Sfintei Scripturi, cunoscutul biolog, pasionat de teologie, analizează în context mai multe elemente de ordin „exact“. Se opreşte astfel la statutul banilor, al comerţului, al unităţilor de schimb şi de măsură.

Un demers editorial fundamentat biblic

Încă din primele pagini ale cărţii, cititorii îşi pot contura o imagine de ansamblu asupra subiectului propus de autor. „Cuvântul înainte“ este semnat de prof. dr. Toma Rădulescu, cunoscut istoric craiovean, specialist în domeniul numismaticii. În doar câteva pagini (5-12 pp.), cititorul are la dispoziţie un veritabil rezumat al lucrării, prof. Rădulescu amintind şi detaliind importanţa fiecărui capitol în parte. Folosindu-se de aceeaşi notă, el reuşeşte să contureze portretele celor trei autori şi să justifice în parte importanţa subiectului ales spre dezbatere. „Una din preocupările mai noi în literatura dedicată Vechiului şi Noului Testament este analiza acestora ca izvor istoric de primordială relevanţă pentru începuturile umanităţii. Complexitatea problemelor întâlnite în cadrul acestora a impus o abordare metodică, pedagogică convingătoare şi în general accesibilă tuturor categoriilor sociale, indiferent de pregătirea acestora, pornind de la ideea că marile adevăruri sunt simple. În ultimii ani, în condiţiile întreruperii pentru aproape o jumătate de veac a editării şi mai ales a popularizării literaturii teologice ortodoxe, era absolut necesar să se editeze lucrări care să familiarizeze publicul cititor cu bogăţia de informaţii şi învăţături conferite de «Cartea Cărţilor» (Biblia). Acest demers, cutezător şi pentru cei mai mulţi teologi, a fost împlinit cu îndrăzneală şi multă modestie de profesorul Marian Niţă.“ (p. 5)

Ştiinţele exacte între comerţ, astronomie şi tradiţia testamentară

Lucrarea „Ştiinţele exacte în Vechiul şi Noul Testament“ însumează patru capitole tratate tematic: „Bani şi comerţ“, „Aritmetica“, „Unităţi de măsură şi monede menţionate în Sfânta Scriptură“ şi, nu în cele din urmă, „Astronomia“. Fiecare temă este profund ancorată biblic, autorul reuşind să găsească numeroase conexiuni prin care să explice fiecare subiect în parte. Iată de pildă că, în perioada vetero-testamentară, acţiunea fiecărui comerciant era aşezată sub semnul unei zeităţi păgâne, căreia fiecare negustor trebuia să-i aducă jertfe pentru bunul mers al activităţii sale. „…întrucât toate ramurile meşteşugarilor şi comerţului erau sub patronajul unei zeităţi păgâne“ – spune prof. Niţă -, „înscrierea într-un collegium meşteşugăresc şi participarea la activităţile lor necesita un act compromiţător de libaţie sau de aducerea unei jertfe la cina dată de breaslă. Există dovezi scrise despre un număr considerabil de asemenea organizaţii, şi scrierile lui Iuda, Petru şi Ioan împotriva «nicolaiţilor» şi a «urmaşilor lui Balaam» şi «Izabela» sugerează că funcţia simplă a meşteşugarilor şi comerţului a ajuns să fie o sursă de diviziune profundă în Biserica primară.“ (p. 63) De menţionat este şi faptul că la finele fiecărui capitol putem regăsi o bogată analiză comparativă asupra elementului ştiinţei exacte şi, implicit, asupra vieţii spirituale, trăite după legea lui Dumnezeu.
Cât priveşte autorul acestei lucrări, prof. Marian Niţă, de profesie biolog, trebuie ştiut că a desfăşurat o activitate de peste o jumătate de veac în slujba învăţământului craiovean. Între numeroasele şcoli la catedra cărora a poposit s-au numărat: Şcoala Generală „Sf. Dumitru“, Colegiul Naţional „Carol I“, Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul“ sau Şcoala Postliceală „Cristiana“. Actualmente, prof. Niţă predă cursuri de biologie la Facultatea de Farmacie din Craiova. În ceea ce priveşte legătura cu Biserica, amintim că în perioada 1999-2006 a funcţionat ca membru în Adunarea eparhială.

                                                                            Diacon Ioniţă Apostolache