09.09.2013 – Monument închinat eroilor sfinţit în oraşul Ţicleni, Gorj

Relatari


 
În cadrul «Zilelor Orașului Țicleni», sâmbătă, 7 septembrie 2013, în prezența oficialităților administrației județene și locale, a unor parlamentari gorjeni și a câtorva zeci de locuitori ai orașului, în locul sugestiv intitulat «La Brazdă», situat în imediata apropiere a șoselei județene Țicleni-Tg. Jiu, a fost dezvelit și s-a sfințit Monumentul ridicat în cinstea luptei eroice care s-a purtat în acest loc din Dealul Rășinii, în toamna anului 1916, împotriva cotropitorilor germani, atunci când rezistența și sacrificiile formațiunilor de luptă ale Regimentului 18 Gorj, au avut-o ca figură legendară pe Ecaterina Teodoroiu, supranumită și «Eroina de la Jiu», considerată ca o adevărată Jeanne d`Arc a României.
“Gorjul este împodobit cu atâtea biserici de parohie și mănăstiri”!
A fost o zi sfântă și de aleasă bucurie, cu o pregătire deosebită, o atmosferă de sărbătoare și de educație patriotică pe care au trăit-o cei prezenți la festivitate, prin acea vibrație lăuntrică pe care o transmite sufletului nostru credința în Dumnezeu și în cinstirea eroilor neamului! Festivitatea a fost prefațată de un «Te Deum» și de o slujbă de pomenire slavoslovite de către cei trei preoți ai orașului: Costinel Gavrilă, Ion Cucu și Iulian Sârbu, iar în continuare, în alocuțiunile adresate participanților s-au evidențiat semnificațiile majore ale acestui moment sărbătoresc de adâncă și pioasă mulțumire adusă Bunului Dumnezeu! Primarul Radu Constantin, prin cuvinte de bun venit, a mulțumit oficialităților prezente la festivitate, iar Președintele Consiliului Județean, d-l Ion Călinoiu, a subliniat importanța bogatelor resurse de care dispune Gorjul în valorificarea potențialului său turistic, împodobit cu atâtea biserici de parohie și mănăstiri, mai ales că acest pământ legendar a dat istoriei atâția eroi care înnobilează cartea de istorie a veacurilor. D-l jurist Ion M. Ungureanu, sufletul acestei inițiative, a spus printre altele: “Numai din oraşul Ţicleni, jertfele pe câmpul de luptă din Primul Război Mondial au fost de 119 eroi. Mulţi au venit acasă răniţi, invalizi! Ca o recunoştinţă pentru străbunii noştri, înfăptuitori ai României Mari, azi, 7 septembrie 2013, dezvelim un înscris în piatră, care marchează locul «De pe dealurile Rășinii», unde la 4 noiembrie 1916(stil vechi),(17 stil nou), după multe alte lupte pe Valea Jiului, a avut loc o aprigă încleștare între invadatori şi armata română, aflată din nefericire, în retragere atunci. Dorim ca generaţiile viitoare să nu uite că am avut străbuni-eroi, care s-au luptat cu duşmanul, prin vitejie, până la sacrificiu”!
“Cred că şi Dumnezeu a fost indignat de asemenea suferinţe ale românilor”!
Vorbitorul a mai adăugat: “Lăcaşele de cult au fost devastate şi profanate. Clopotele bisericilor de la Vârful Viii şi Gura Lumezii au fost luate de către inamic, iar cel de la biserica de la Ţicleni, fiind ascuns de către săteni, primarul Constantin Mişoi Ungureanu a fost schingiuit pentru acel clopot ascuns, iar din cauza torturilor, la scurt timp a decedat. Au fost devastate bisericile, mobilierul, toate evangheliile, cazaniile şi celelalte obiecte bisericeşti au fost distruse, chiar şi actele de stare civilă ale primăriei. După cum se cunoaşte, Mănăstirile Lainici şi Polovragi au fost transformate în grajduri, iar Mânăstirea Tismana a fost transformată în închisoare pentru 517 patrioţi români arestaţi, unii dintre ei fiind transferaţi în lagăre din Ungaria şi Germania. Cred că şi Dumnezeu a fost indignat faţă de asemenea suferinţe ale românilor şi numai mâna lui Dumnezeu a dus la ruperea frontului din Bulgaria, când aliaţii ocupă Giurgiu  la 9 noiembrie 1918 şi pe 10 noiembrie acelaşi an, România declară război Austro-Ungariei, denunţând Tratatul de pace de la Bucureşti”!
În acest loc sacru, să li se predea elevilor lecții de religie și de educație patriotică!
În intervenția sa, d-l Constantin Ispas, Președintele Asociației Veteranilor de Război a îndemnat oficialitățile locale să nu dea uitării acest loc sacru, în care preoții și cadrele didactice trebuie să le predea elevilor lecții de religie și de educație patriotică, pentru a păstra vie în memorie jertfa străbunilor! În încheierea festivității de la Țicleni, a fost tăiată panglica inaugurală a Monumentului, iar elevii de gimnaziu și de liceu au cântat și au evocat, cu acea vibrație a elanului tineresc, un adevărat moment de sărbătoare și de adâncă evlavie, care se înscrie și ca o pagină frumoasă a începutului noului An Bisericesc!                                                    

   Profesor, Vasile Gogonea