12.09.2013 – Biserica din cartierul craiovean Brestei are un nou hram: Sărbătoarea Sfântului Corneliu Sutaşul în Cetatea Băniei

Evenimente


 
Mâine, în ziua de prăznuire a Sfântului Corneliu Sutaşul, Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” – Craioviţa II, din Protoieria Craiova Sus, oraşul Craiova, îşi serbează cel de al doilea hram. Cu acest prilej, un sobor de preoţi, în frunte cu pr. protoiereu Grigore Vulcănescu, va săvârşi Sfânta Liturghie şi sfinţirea capelei parohiale. 
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, parohia „Sfântul  Ioan Botezătorul” din cartierul craiovean Brestei a primit cel de al doilea hram, închinat Sfântului Corneliu Sutaşul. Este sintura parohie din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei închinată sutaşului, motivaţia acestei alegeri fiind una foarte veche, legată de primul lăcaş de închinare temeluit în această parte a oraşului. Aşa se face că „la anul 1948, familia ctitorilor şi-a manifestat dorinţa de a închina rodul muncii lor Sfinţilor Corneliu şi Ştefan, în fapt ocrotitorii casei lor şi ai celor doi fii. La anul 1950, atunci când sfântul lăcaş de închinare a primit târnosirea, dorinţa donatorilor a fost respectată întocmai, biserica primind ca hramuri Sfântul Corneliu Sutaşul şi Sfântul Protomartir Ştefan. La cutremurul din anul 1977, sfântul lăcaş a fost distrus în totalitate. O bună perioadă nu s-a mai slujit aici. Iniţiativa de reconstruire a unui nou lăcaş de închinare i-a aparţinut vrednicului de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu. Ascultarea i-a revenit preotului Gheorghe Zamfir care, cu multă osteneală, a ridicat actuala biserică, închinată Sfântului Ioan Botezătorul”, a spus preotul Florentin Danciu, parohul bisericii din Brestei.
            Mâine, la zi de aleasă prăznuire, noul şi totodată vechiul ocrotitor al credincioşilor din Brestei va fi cinstit la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită de soborul preoţilor slujitori, în frunte cu preotul Grigore Vulcănescu, protoiereul Protopopiatului Craiova Sud şi totodată delegatul IPS Părinte Mitropolit Irineu la eveniment. La slujbă va lua parte şi protos. Vladimir Dărângă, eclesiarhul Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. 
Sfântul Corneliu, simbolul smereniei şi al credinţei necondiţionate
Sfântul Corneliu Sutaşul, trac după neamul său, a fost cel care a venit înaintea Mântuitorului Hristos, rugându-L pentru vindecarea slujitorului său, care era pe moarte. Episodul biblic, remarcabil prin profunzimea mesajului transmis, este relatat de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei la capitolul 8 al Evangheliei sale (v. 5-13). Credinţa sutaşului a fost lăudată de Domnul, atunci când spune: „Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela”. Aceste cuvinte prefaţează primirea neamurilor la mântuire, Corneliu devenind astfel simbol al smereniei şi al credinţei necondinţionate în puterea tămăduitoare a Mântuitorului Hristos. Totodată, sinaxarul de astăzi ne spune că „după patima cea de bună voie a Domnului nostru Iisus Hristos, după Învierea şi după Înălţarea Lui la ceruri, era în Cezareea Palestinei un sutaş, anume Corneliu, de neam din Tracia. Acesta fiind în întunericul necredinţei, avea lucrările luminii şi, deşi era păgân, a vieţuit ca un creştin, şi pe Hristos, pe care nu-L ştia, prin milostenii Îl cinstea. Vieţuind în mijlocul lumii celei rele, s-a făcut bun, precum mărturiseşte despre dânsul Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, în Faptele Apostolilor, zicând: «Un bărbat oarecare era în Cezareea, anume Corneliu, sutaş, din cohorta romană care se chema Italica; fiind cucernic şi temător de Dumnezeu, cu toată casa sa, făcea milostenii multe la săraci, şi se ruga lui Dumnezeu totdeauna»” (Fapte 10,1-2)”.
 

Diac. Ioniţă Apostolache