16.09.2013 – Profesorii de Religie din Gorj, în consfătuire

Evenimente


Profesorii de Religie din judeţul Gorj s-au întrunit în şedinţa de consfătuire, în ziua de vineri, 13 septembrie. Activitatea a avut loc cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Irineu, la Colegiul Naţional „Virgil Madgearu” din Târgu Jiu şi a fost coordonată de pr. prof. Ştefan Vătafu, noul inspector de specialitate pe disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. Prof. Cristina Spilcă, fostul inspector de specialitate, a prezentat în plen raportul de activitate pentru anul şcolar trecut. În cadrul întâlnirii au mai fost discutate mai multe probleme de ordin didactc, vizându-se în special: structura anului şcolar 2013-2014, colaborarea cu Centrul Eparhial de la Craiova, organigrama concursurilor şi olimpiadelor judeţene, interjudeţene şi naţionale etc.