16.09.2013 – Sărbătoarea Sfintei Cruci în Arhiepiscopia Craiovei: Bucurii duhovniceşti la Craiova şi Bobu

Relatari


 
Sfânta Cruce de viaţă dătătoarea Cruce a fost cinstită la finele acestei săptămâni în bisericile şi mănăstirile din întreaga Oltenie. Astfel, în zilele de sâmbătă şi duminică, respectiv 14 şi 15 septembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte  Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit în parohia „Ziua Crucii” şi a resfinţit Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea gojeană Bobu, comuna Scoarţa. 
Praznicul Sfintei Cruci aduce de fiecare dată în mintea şi în sufletul nostru evaluarea corectă a treptei pe care ne aflăm în pelerinajul spre Împărăţia lui Dumnezeu. Rememorare a Jertfei celei mântuitoare şi în acelaşi timp trăire concretă a jertfei personale, Crucea nu se desparte niciodată de cel care o poartă. Mai mult, am putea spune că identitatea fiecărui creştin este conturată şi pecetluită prin semnul Sfintei Cruci. Aşa ajungem la frumosul îndemn: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34), cuvinte pe care Mântuitorul Hristos le aşează în aceste zile la inimile noastre. 

Hramul Parohiei „Ziua Crucii” din Craiova
Îndemnul sfânt a adunat laolaltă sute de credincioşi craioveni, în ziua de cinstire a Sfintei Cruci, sâmbătă, 14 septembrie, în  Parohia „Ziua Crucii” din cartierul Rovine. Bucuria lor a fost sporită duhovniceşte de prezenţa IPS Părinte Irineu, care a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit credincioşilor despre semnificaţia configuraţiei Sfintei Cruci. „Cele două braţe ale Sfintei Cruci, unul îndreptat spre cer şi unul aşezat pe orizontală, ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos cel răstignit priveşte spre ceruri, indicându-ne direcţia ce trebuie urmată pentru dobândirea vieţii veşnice, a Împărăţiei Cerurilor. Prin dimensinnea ei orizontală, Sfânta Cruce ne descoperă extinderea, lărgimea şi lăţimea lucrării mântuitoare şi dumnezeieşti, a jertfei Domnului ce a cuprins întreaga lume. Hristos cel răstignit îmbrăţişează astfel cu braţele Sale pe toţi oamenii. Se jerfeşte pe Cruce, afară din Cetate, pentru ca nimeni să nu gândească la faptul că răstignirea s-a săvârşit numai pentru un popor sau pentru un neam. Actul răstignirii este pentru întreaga lume, braţele deschise ale Mântuitorului ne îmbrăţişează, aşa cum spuneam, pe toţi şi ne poartă cu dragostea Sa desăvârşită către Părintele ceresc”, a conchis IPS Părinte.
Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din Craiova este unul dintre puţinele lăcaşuri de cult ridicate în timpul regimului comunist. Parohia a fost înfiinţată în anul 1945, slujbele religioase fiind săvîrşite la început într-o capelă amenajată într-o casă particulară de pe strada Argeş, nr. 60. Biserica actuală a fost ridicată  în perioada 1956 – 1963, slujba de târnosire fiind săvârşită la 25 august 1963, de către mitropolitul Firmilian, al Olteniei. Renovări substanţiale au avut loc în anul 1986, atunci când sfântul locaş a fost resfinţit de IPS mitropolit Nestor Vornicescu. Ultimele reparaţii au fost efectuate în anul 2008, când a fost introdusă apa şi canalizarea în curtea bisericii, au fost refăcute gardul şi aleile de acces, s-a introdus centrală proprie, instalaţie de aer condiţionat şi a fost înfiinţată biblioteca parohială.  Astăzi, preoţii slujitori ai sfântului locaş sunt părintele Titu Manasia, parohul bisericii şi protoiereu al Protoieriei Craiova Nord şi părintele prof. Ion Bîrnea, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova. 

 
„În cruce regăsim toată jertfa noastră”
A doua zi, în Duminica de după Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, Mitropolitul Olteniei a poposit în mijlocul parohienilor din localitatea Bobu, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. Aici, IPS Părinte a oficiat slujba de resfinţire a bisericii parohiale, închinate „Adormirii Maicii Domnului”. După slujba de resfinţire, soborul preoţilor şi diaconilor, în frunte cu IPS Părinte Irineu, au ieşit în curtea bisericii unde, pe o esplanadă special amenajată, s-a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.
            În cuvântul său de învăţătură, IPS Părinte Mitropolit a tâlcuit pe larg îndemnul Domnului: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”, surprins de Sfântul Marcu în Evanghelia sa (Mc. 8, 34-38). „Sfânta Cruce ne stă întotdeauna înainte şi va fi semnul venirii Fiului Omului. Ea va fi totodată semnul celor care au urmat totdeauna poruncilor Sale, după cum arată Sfântul Marcu în Evanghelia Sa. Aşadar, numai cel ce doreşte este chemat să-şi ia crucea sa şi să-I urmeaze Domnului, deşi fiecare, indiferent dacă vrea sau nu vrea, îşi poartă povara crucii sale. Prin însăşi existenţa noastră în lume, fiecare avem de purtat o cruce. Ea ni s-a dat de la Taina Sfântului Botez şi cuprinde bucuriile şi suferinţele noastre, durerile, nădejdile şi împlinirile noastre. În cruce regăsim toată jertfa noastră. Dacă ne silim în evlavie, în rugăciune şi post, crucea devine uşoară pentru că Acela care ne ajută este Însuşi Mântuitorul Hristos. Dacă stăm departe de El, crucea noastră este grea, pentru că numai în El ne putem punem nădejdea izbăvirii de apăsare”, a spus IPS Părinte.
            Cei care au ostenit la restaurarea şi înfrumuseţarea sfântului lăcaş au fost răsplătiţi cu gramate de mulţumite, semnate de IPS Părinte Irineu. Totodată, preotul Rotariu Cristian Terente a fost ridicat la rangul de iconom.

Diac. Ioniţă Apostolache

Gherghe Cioiu