19.09.2013 – Congresul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor“la Mănăstirea Caraiman

Evenimente


 
  La Mănăstirea „Sfânta Cruce“ – Caraiman din localitatea Buşteni, judeţul Prahova, au început ieri lucrările celei de a VI-a ediţii a Congresului Naţional „Hristos împărtăşit copiilor“. Activitatea, organizată de Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, prin Biroul de catehizare a tineretului, a reunit inspectorii pe probleme de catehizare şi consilierii culturali din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române. Sub semnul Sfintei Cruci, timp de două zile, preoţii şi diaconii, responsabili cu misiunea catehetică în cuprinsul Patriarhiei Române, s-au adunat pentru a discuta în congres cele mai recente probleme, precum şi pentru a prezenta bilanţul activităţilor din anul trecut. În acest context, sub coordonarea consilierilor şi inspectorilor de la Sectorul teologic-educaţional patriarhal au fost prezentate rapoartele de activitate pe fiecare eparhie în parte.  În deschiderea lucrărilor, pr. prof. Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal, a dat citire mesajului de binecuvântare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. A urmat mesajul transmis de directorul World Vision, Cătălin Popa, care a cuprins, în rezumat, istoricul relaţiei dintre Biserica Ortodoxă Română şi ONG-ul pe care îl coordonează. Din partea Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române au luat cuvântul pr. prof. Constantin Pătuleanu, care a vorbit despre „Legătura educaţiei religioase din şcoală cu educaţia catehetică din Biserică“, şi pr. Costin Naclad, care a prezentat raportul de activitate pe anul 2012-2013. Astăzi, organizatorii împreună cu inspectorii şi consilierii de resort discută soluţii şi propuneri în perspectiva eficientizării procesului de catehizare parohială.

(diac. Ioniţă Apostolache,

Ziarul Lumina, 18 septembrie a.c.)