25.09.2013 – Sprijin pentru încadrarea studenţilor pe piaţa muncii

Evenimente


 
Se apropie de final proiectul cu finanţare europeană derulat de Facultatea de Teologie din Craiova, în sprijinul creşterii gradului de încadrare pe piaţa muncii a absolvenţilor de studii universitare din domeniul specializărilor socio-umane. După cum au informat coordonatorii proiectului, se urmăreşte creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 300 de studenţi de la şapte specializări universitare, domeniul socio-uman, din cadrul Universităţii din Craiova (Teologie, Asistenţă Socială, Sociologie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Istorie, Română şi Comunicare).
În vederea popularizării informaţiilor cu privire la activităţile proiectului în cadrul unei viitoare conferinţe internaţionale, a fost elaborată o broşură informativă despre rezultatele finale ale proiectului. Aceasta va fi distribuită la momentul oportun în rândul participanţilor la conferinţă. Tot în luna septembrie s-au pregătit materialele din mapa conferinţei şi a celor care vor fi prezentate în plen. De asemenea, în această lună s-au organizat, desfăşurat şi monitorizat stagiile de practică în spaţiul european, în concordanţă cu profilul specializării studenţilor.
În cadrul Centrului de evaluare socio-profesională şi orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman, pe baza metodelor specifice de evaluare şi autoevaluare, a fost continuată realizarea planurilor de dezvoltare profesională individualizată pentru fiecare student, facilitându-se accesul permanent al acestora la resursele informaţionale ale proiectului.
Pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, Facultatea de Teologie implementează proiectul „Competenţe socio–umane pentru piaţa muncii  din regiunea Sud – Vest Oltenia”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

                                                              Gheorghe Cioiu