27.09.2013 – Sfântul Ioan Teologul, prăznuit de credincioşii craioveni: Hram la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” – Prisaca

Relatari


 
Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Prisaca, situată în vecinătatea oraşului Craiova, la ieşirea spre Bucureşti, şi-a serbat joi, 26 septembrie, ocrotitorul. Prezent în mijlocul obştei monahale, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la altarul bisericii celei mari, închinate Sfântului Ierarh Nicolae şi Sfântului Ioan Teologul.

 
Numeroşi credincioşi din Craiova şi din împrejurimi au luat parte la hramul cel mic al Mănăstirii „Sfântul Gheorghe”. Sărbătoarea a fost prilejuită de praznicul Sfântului Ioan Evanghelitul, ocrotitorul noii biserici a cinstitului aşezământ monahal.
            Sărbătoarea a fost prefaţată de slujba Vecerniei cu Litie şi de rânduiala Privegherii, săvârşite miercuri seară, în ajunul prăznuirii Sfântului Ioan. A doua zi, la primele ore ale dimineţii s-a dat binecuvântarea pentru Acatistul Sfântului. A urmat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită de IPS Părinte Irineu, la altarul bisericii mari a mănăstirii, închinată Sfinţilor Nicolae şi Ioan Teologul.
 
Sfântul Ioan Evanghelistul, apostolul Cuvântului
La finalul slujbei euharistice, credincioşii au pus la inimă cuvântul de învăţătură al IPS Părinte Mitropolit. „Sfântul Ioan Evanghelistul este unul dintre apostolii care au stat alături de Mântuitorul Hristos în momente deosebite, cum sunt de pildă: Schimbarea la Faţă, Pătimirea şi Jertfa de pe Cruce. El este acela care stă în ceata sfinţilor, după cum mai înainte a cerut împreună cu fratele său Iacob să stea de-a dreapta Mântuitorului  în slava Sa în Împărăţia Cerurilor. Pentru că a fost apropiat de Domnul, a cunoscut multe din faptele minunate săvârşite de Dânsul, drept pentru care, la sfârşitul secolului I, a scris Sfânta Evanghelie care istoriseşte faptele Domnului şi care vorbeşte despre lucrurile deosebite din viaţa Sa. Trebuie să spunem că Sfânta sa Evanghelie nu este o înşiruire de fapte istorice, ci este în primul rând o descoperire dumnezeiască, o revelaţie. Deşi înşiră lucruri pe care Mântuitorul le-a făcut în viaţa Sa pământească şi parcă ar avea o sccesiune istorică a timpului, totuşi semnificaţia celor relatate de Sfântul Ioan Evenghelistul sunt cu totul deosebite şi duhovniceşti”, a spus Mitropolitul Olteniei. În continuare, IPS Părinte a subliniat caracterul duhovnicesc al Sfintei Evanghelii după Ioan, aceasta fiind întru totul amprentată de pecetea Logosului Înomenit. „Aşa se face că Sfânta Evanghelie după Ioan începe prin invocarea Cuvântului Vieţii. Spre deosebire de ceilalţi evanghelişti, Sfântul Ioan vorbeşte despre Logos Dumnezeiesc: «La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor» (1, 1-4). Dumnezeu ca Logos zideşte lumea şi-i dă o raţionalitate. Toate cele din lume au o gândire specifică lor, care nu se confundă şi nici nu se schimbă. În fiecare lucru se află Raţiunea Divină care păstrează făptura în patricea ei originală. Aşa se face că noi nu ne schimbăm niciodată din ceea ce ne-a făcut Dumnezeu şi nici nu devenim altceva în afara creaţiei Mâinilor Sale. Cuvântul demonstrează că din ceea ce suntem nu putem decât creşte, iar această creştere este bineînţeles una duhovnicească. Astfel putem vorbi despre îndumnezeirea noastră, săvârşită prin intermediul harului Duhului Sfânt care sălăşluieşte în creaţie. Odată cu lucrarea Cuvântului este şi sfinţirea Duhului Sfânt, căci unde este Cuvântul lui Dumnezeu, acolo este şi Duhul Sfânt”, a conchis IPS Părinte Irineu.
Piatra de temelie a Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Prisaca a fost aşezată în anul 1950, de către vrednicul de pomenire mitropolit Firmilian Marin, al Olteniei. Înmulţindu-se numărul credincioşilor care veneau aici la rugăciune, s-a hotărât ridicarea unui nou lăcaş de închinare, mai spaţios, în curtea mănăstirii. Această ascultare i-a fost încredinţată preacuviosului părinte ierom. Grigorie Sandu, astăzi protosingher şi exarh cultural al Arhiepiscopiei Craiovei. Lucrările au fost finalizate în anul 2010, de praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, atunci cânt sfântul lăcaş a fost sfinţit de de IPS Părinte Mitropolit Irineu.
 

Diac. Ioniţă Apostolache