07.10.2013 – Duminica a XX-a de după Rusalii în Mitropolia Olteniei: Liturghii arhiereşti la Argetoaia, Bârseşti şi Iloviţa

Relatari


 
Credincioşii din Mitropolia Olteniei au trăit de la mic la mare bucuria comuniunii euharistice, în cea de a XX-a Duminică de după Rusalii. Pentru parohienii din Argrtoaia – Dolj, Bârseşti – Vâlcea şi Iloviţa de Mehedinţi, momentul a fost marcat de prezenţa şi binecuvântarea arhiereului.

 
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea doljeană Argetoaia a devenit neîncăpătoare pentru numărul credincioşilor veniţi să prăznuiască două secole de la temeluire. Bucuria lor a fost sporită prin prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei care a săvârşit aici Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.
 
„Numai aici, în Biserică, Domnul ne va ridica din patul durerii”
În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a subliniat bucuria duhovnicească pe care o trăieşte alături de credincioşii din Argetoaia la acest moment aniversar. „Este o zi deosebită pentru Parohia Argetoaia care sărbătoreşte două secole de existenţă a sfântului locaş de rugăciune, un moment de rememorare şi de pomenire a tuturor celor care s-au ostenit şi au contribuit la ridicarea acestei sfinte biserici. La ceas aniversar, se cuvine să mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să reînnodăm timpul care s-a scurs în aceşti 200 de ani, pentru a deveni contemporani cu ctitorii care au ridicat Casă lui Dumnezeu şi pentru a-i pomeni la Sfânta Liturghie”. În continuare, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit pericopa evanghelică duminicală (Luca 7, 11-16), care relatează despre „Minunea învierii fiului văduvei din Nain”. „Evanghelia acestei duminici ne învaţă că Mântuitorul Iisus Hristos este Învierea şi Viaţa. El este Acela care poate să poruncească sufletului să se întoarcă în trupul mort. Şi dacă îl înviază pe tânărul din Evanghelie, în mod cert ne va învia şi pe noi, pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru viaţă şi nu pentru moarte. Pe de altă parte, Mântuitorul este cel care ridică suferinţele şi înlătură durerea. Prin urmare, dacă dorim ca suferinţele pe care le purtăm datorită păcatelor noastre să fie înlăturate din viaţa noastră, trebuie să alergăm la Mântuitorul Iisus care ne va izbăvi de tot necazul şi de toată greutatea ce apasă pe sufletul nostru. Pentru aceasta e nevoie să venim la Sfânta Biserică unde sălăşluieşte Doctorul sufletelor noastre şi, cu inimă curată, să Îi cerem ajutorul. Numai aici, în Biserică, Domnul ne va ridica din patul durerii, ca oarecând pe tânărul care mergea spre groapă. Numai aici, în casa Sa, El ne va scula din lenevire, din uitare, din îndărătnicie, iar dacă sufletul este trezit la adevărata viaţă, întreaga noastră existenţă capătă un nou sens, fără suferinţă, fără lacrimă şi suspin. Reţinem aşadar că Dumnezeu este prezent permanent în viaţa noastră. El ne ştie durerea şi osteneala, ştie când şi ce trebuie să ne dăruiască spre folosul şi mântuirea noastră”, a concis IPS Irineu.
Printre ctitorii care au ostenit la ridicarea sfântului locaş din Argetoaia se află la loc de cinste cunoscuta familie Argetoianu. Construită în 1813, documentele descoperite în arhivă menţionând data de 6 octombrie pentru finalizarea lucrărilor, biserica „Sfântul Nicolae” a fost sfinţită trei ani mai târziu, în 1916, de către episcopul Sofronie, al Râmnicului Noului Severin. Ultima renovare a fost finalizată în anul 2008, biserica fiind resfinţită la 24 mai, acelaşi an, de către PS Gurie, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei. Lucrările de renovare şi consolidare au fost coordonate de părintele paroh Dumitru Nistor, cel care a primit duminică o Gramată chiriarhală de mulţumire şi apreciere din partea Mitropolitului Olteniei pentru întreaga activitate pastoral-misionară şi administrativă desfăşurată în cei 16 ani de păstorire a credincioşilor din Parohia Argetoaia.
 
Liturghie arhierească în Parohia vâlceană Bârseşti
Sute de credincioşi au poposit în comuna vâlceană Budeşti, în cea de a XX-a Duminică de după Rusalii, pentru a participa la slujba de sfinţire a bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Bârseşti. Slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie au fost oficiate în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, de către Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.
În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, PS Emilian Lovişteanul a explicat pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca, cu privire la învierea fiului văduvei din Nain, vorbind despre viaţă şi moarte în învăţătura Biserici Ortodoxe. La final, cei doi arhierei râmniceni l-au felicitat pe preotul paroh Gheorghe Cătălin Nedeluş pentru activitatea pastorală, misionară şi administrativă din parohie. Pentru meritele şi osteneala arătată, pr. Nedeşuş a fost hirotesit de IPS Gherasim în treapta de iconom stavrofor.
După Sfânta Liturghie, întreg soborul de slujitori în frunte cu cei doi arhierei au sfinţit noul aşezământ social-pastoral pus sub ocrotirea Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer, construit în curtea bisericii. 
File de istorie, la Bârseşti
Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Bârseşti, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea, a fost construită în anul 1817, de către diaconul Stanciu şi popa Duda, după ce la 1815, bisericuţa din lemn situată înspre nord arsese.  Forma sfântului locaş este de navă, cu absida poligonală decroşată şi pridvorul zidit, adăugat ulterior, cu turlă peste naos şi clopotniţă peste pridvor, ambele din lemn. Naosul şi pronaosul sunt despărţite printr-un zid străpuns de o deschidere centrală şi de două ferestre mici arcuite. În decursul vremii locaşul de cult a suferit importante modificări: în anul 1883 a fost adăugat pridvorul, iar în 1883 a fost construită turla peste naos şi clopotniţa, s-a zugrăvit din nou cu vopsea în ulei peste pictura în frescă, prin grija preotului Nicolae Florescu şi a boierilor Constantineşti. În anul 1923 s-a înnoit pictura în tempera de către pictorul Costică Popescu din comuna Bujoreni, jud. Vâlcea, preot slujitor fiind Gheorghe Ene. Picturile de la 1883 şi 1923 ce au acoperit pictura originală au fost de calitate inferioară.
Cele mai importante lucrări de consolidare, restaurare şi înfrumuseţare ale sfântului locaş s-au efectuat începând cu anul 2009, odată cu instalarea preotului paroh Gheorghe Cătălin Nedeluş. Astfel din 2009 şi până în prezent au fost executate următoarele lucrări: înlocuirea acoperişului, tencuieli exterioare, îndepărtarea picturilor în ulei, cele două straturi aplicate în 1883 şi 1923, conservarea şi restaurarea picturii murale originale executată în frescă, conform documentaţiei aprobate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi avizului Comisiei de pictură bisericească. S-a confecţionat mobilierul interior, a fost înlocuită instalaţia electrică şi montată o centrală termică, iar pardoseala a fost reparată şi pe alocuri înlocuită. De asemenea, s-a procedat la împrejmuirea curţii bisericii cu 65 de metrii gard cu stâlpi din beton armat şi rame metalice, precum şi 60 de metri de gard zidit, iar cimitirul a fost extins şi împrejmuit cca. 360 de metri, cu gard din beton, stâlpi din ţeavă şi plasă de sârmă. Pentru eliminarea umidităţii din jurul bisericii s-a realizat un drenaj, iar în curte a fost ridicat un aşezământ social-pastoral cu hramul „Sfântul Cuvios Antonie de la Iezer”, cu bucătărie şi alte anexe.  
 
PS Nicodim a resfinţit biserica din Iloviţa
Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din parohia mehedințeană Ilovița a fost resfințită duminică, 6 octombrie. Slujba a fost săvârșită de către Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, având alături un ales sobor de preoți și diaconi.
Din cauza degradărilor suferite de-a lungul timpului de biserică, s-au realizat mai multe lucrări între anii 2007-2013, printre care înlocuirea tencuielii la exterior, a lemnăriei şi a tablei de pe turlă. Tâmplăria de lemn a fost, de asemenea, înlocuită cu una din PVC cu geam termopan. Cele mai importante lucrări realizate, se leagă însă de restaurarea picturii interioare şi exterioare de către pictorul Teodor Paltinean şi placarea podelei pridvorului cu plăci de granit. În aceeaşi ordine de idei, la biserica din Iloviţa s-a construit un nou gard împrejmuitor, turnându-se şi o alee din beton până la intrarea în sfântul lăcaş.
La finalul Sfintei Liturghii, PS Nicodim i-a acordat preotului paroh Rozalian Petre rangul bisericesc de iconom stavrofor, ca semn al preţuirii faţă de buna lucrare săvârşită în sânul comunităţii pe care o păstoreşte.
Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Iloviţa – Mehedinţi s-a ridicat, potrivit pisaniei, între anii 1896-1908, cu cheltuiala locuitorilor cătunei, episcop al Eparhiei Râmnicului Noului Severin fiind Athanasie Mironescu. Documentul mural menţionează şi pe protoiereul locului, D. Colici, alături de preotul paroh, G. Pitulescu. Sfântul lăcaş a fost sfinţit la 25 septembrie 1911 de către episcopul Ghenadie Georgescu, protoiereu al judeţului fiind I. V. Raiculescu.
 

Arhid. Ioan Liviu Găman

Gheorghe Cioiu

Cătălin Cernătescu