17.10.2013 – Taina Sfintei Euharistii în contextul „creşterii duhovniceşti a credincioşilor”: Susţinere de doctorat la Craiova

Relatari


 
 
 
Şcoala doctorală a Facultăţii de Teologie din Craiova are de săptămâna aceasta un nou absolvent. Stelian Gomboş a susţinut teza cu titlul „Sfânta Euharistie – Taina nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, sub coordonarea Înaltpreasfinţitului Părinte prof. univ. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. 
În cadrul Centrului de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova a avut loc, marţi, 15 octombrie, în „Sala Doctoranzilor”, susţinerea tezei cu titlul „Sfânta Euharistie – Taina nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, semnată de Stelian Titus Gomboş. Din comisia de evaluare au făcut parte: IPS Părinte Mitropolit Irineu, în calitate de profesor coordonator, pr. prof. univ. dr. Tache Sterea, de la Facultatea de Teologie „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti şi pr. conf. univ. dr. Ioan Picu Ocoleanu, de la Faculatea de Teologie din Craiova. Susţinerea a fost moderată de pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, cadru didactic al Facultăţii din Bucureşti.

 
„Munca de cercetare a autorului se îndreaptă spre viaţa Bisericii”
După cum se obişnuieşte în cadrul şcolii doctorale craiovene, lucrările de evaluare a tezei doctorandului Gomboş au început prin prezentarea referatelor profesorilor coordonatori. Prima luare de cuvânt a aparţinut IPS Părinte Irineu, coordonatorul tezei. În prezentarea făcută, Mitropolitul Olteniei a apreciat creşterea valorică a tezei doctorandului în raport cu primii anii de cercetare. După ce a prezentat structura lucrării, IPS Părinte a făcut mai multe aprecieri legate de contribuţia autorului la conturarea ştiinţifică a temei, punând în balanţă plusurile şi minusurile alcătuirii sale. „Autorul a adus în prim plan stadiul cercetării temei respective pentru a stabili foarte clar unde se poziţionează în prezent cercetarea în legătură cu subiectul propus. Totodată, a dezvoltat subiectul bazându-se nu numai pe lucrări generale, ci mai ales pe cercetarea surselor şi a lucrărilor de bază ale teologiei euharistice. Astfel, o mulţime de izvoare şi documente de bază au fost cercetate fie în limba română, fie în alte limbi străine. Deci munca de cercetare a autorului se îndreaptă spre viaţa Bisericii, examinând fenomenologia euharistică şi felul în care Biserica noastră Ortodoxă a ştiut să transmită fiilor şi fiicelor ei evlavia şi experienţa harică dobândită de la Mântuitorul şi transmisă prin Sfinţii Apostoli, până în zilele noastre. Prin această  prezentare oricine poate lua act de conţinutul divino-uman al învăţăturii noastre de credinţă, dar şi de felul cum credinciosul trebuie să se prezinte înaintea lui Dumnezeu, ca să ia iertare de păcate şi sfinţenie. În virtutea acestui fapt, Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi, învăţătorii şi purtătorii de har ai Bisericii, ne sunt călăuzitori şi îndrumători în Biserica Dreptmăritoare pentru dobândirea Mântuirii”, a spus IPS Părinte Irineu.
            După prezentarea raportului profesorului coordonator, au luat cuvântul pr. prof. univ. dr. Tache Sterea, de la Bucureşti şi pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, de la Craiova. În final, pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, preşedintele comisiei doctorale, a dat citire referatului alcătuit de pr. prof. univ. dr. Veler Bel, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Cluj Napoca. După prezentarea referatelor, candidatul a prezentat conţinutul lucrării şi a justificat principalele probleme dezvoltate în cuprins.
Lucrarea de doctorat cu titlul „Sfânta Euharistie – Taina nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, alcătuită de Stelian Titus Gomboş, se găseşte structurată pe şase capitole, având la început cuprinsul şi introducerea, iar la sfârşit anexele şi bibliografia, însumând 335 de pagini.

Diac. Ioniţă Apostolache