28.10.2013 – Slujire şi mulţumire Cuviosului Dimitrie

Relatari

 

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, a fost cinstit ieri, 27 octombrie, pe Colina Patriarhiei. Sfânta Liturghie a fost săvârşită, cu prilejul hramului, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor din care au făcut parte  Înaltpreasfinţitul Dionisie, Mitropolitul Corintului, şi 31 de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.  
Sărbătoarea Ocrotitorului Bucureştilor a culminat ieri dimineaţă, în a patra zi a evenimentelor dedicate pelerinajului anual la moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, care se păstrează în Catedrala patriarhală, cu săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti pe podiumul de lângă Catedrala patriarhală. 
 
După citirea Sfintei Evanghelii, Patriarhul Bisericii noastre a explicat semnificaţiile duhovniceşti ale Evangheliei Duminicii a XXIV-a după Rusalii despre vindecarea femeii bolnave de 12 ani de scurgere de sânge şi despre învierea fiicei lui Iair, precum şi înţelesurile Evangheliei rânduite de Biserică spre citire  în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că, având pilda credinţei puternice a femeii bolnave de 12 ani, pe care Mântuitorul Iisus Hristos a numit-o „fiică“, şi nu „femeie“, omul poate stabili o legătură de filiaţie, de înfiere în relaţie cu Dumnezeu. Văzând cum Iair a simţit puterea dumnezeiască a Domnului Hristos prin învierea fiicei sale de 12 ani, omul înţelege că adevărata moarte nu este despărţirea sufletului de trup. Adevărata moarte veşnică este despărţirea omului de Dumnezeu. „Tot ce a fost vizibil în Iisus Hristos ca putere vindecătoare, iertătoare şi dătătoare de viaţă a trecut în Sfintele Taine ale Bisericii. Dar noi vedem că puterea vindecătoare a Domnului Hristos din Sfintele Taine se arată şi în sfinţii tămăduitori sau vindecători, adică în cei care s-au împărtăşit cu Sfintele Taine ale Bisericii şi au ţinut o permanentă legătură cu Dumnezeu prin rugăciune şi post şi au împlinit poruncile Mântuitorului Iisus Hristos“, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a mai explicat că puterea vindecătoare a Mântuitorului Iisus Hristos lucrează şi prin moaştele sfinţilor.  
După cuvântul de învăţătură despre folosul Evangheliilor citite ieri la Sfânta Liturghie, Patriarhul Bisericii noastre a rostit cuvântul intitulat „Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ai credincioşilor“.  
Comuniune frăţească şi prietenie între cele două Biserici 
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii noastre, prin rugăciunile şi lucrarea sfinţilor, în special ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Artemie şi ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.  
De asemenea, Patriarhul României a adresat mulţumiri Înaltpreasfinţitului Dionisie, Mitropolitul Corintului, pentru că a sporit bucuria credincioşilor români la hramul Catedralei patriarhale prin aducerea sfintelor odoare din Biserica Ortodoxă a Greciei. „Această prezenţă a Înaltpreasfinţitului Dionisie al apostolicei Mitropolii a Corintului este un semn de preţuire, de comuniune frăţească şi de prietenie între cele două Biserici. În mod deosebit, îl putem considera pe IPS Mitropolit Dionisie, care de mai multe ori şi în mai multe locuri a adus moaştele sfinţilor, un membru de onoare al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în calitate de misionar panortodox care iubeşte sfinţii şi doreşte să fie prezent cu ei şi în alte Biserici“, a spus Patriarhul României.
 IPS Mitropolit Dionisie al Corintului a mulţumit în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei pentru invitaţia de a fi prezent la manifestările închinate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. „Biserica Ortodoxă Română a înviat din mormânt! Acest fapt este mărturisit astăzi «în mare glas» de «slăvitul Trup al Domnului» din România, adică de toţi cei ce sunt mădulare ale Bisericii poporului român. Acest trup dă mărturie şi propovăduieşte despre sfinţenia, lucrarea prin minuni şi protecţia neîntreruptă a Domnului şi Dumnezeului nostru, Cel minunat întru sfinţii Săi, Care l-a dăruit pe acest Cuvios Dimitrie tuturor credincioşilor creştini ortodocşi şi Preafericirii Voastre ca Părinte şi ocrotitor preaiubitor. Chemând sfintele sale rugăciuni de mijlocire, precum şi pe ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cei de Dumnezeu încununaţi, cu evlavie ne rugăm Domnului şi Mântuitorului nostru să Vă întărească, Preafericirea Voastră, cu puterea Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci. Cu puterea Sfintei Cruci, Domnul să ocrotească, să aducă mângâiere, să sfinţească şi să sprijine poporul român cel numit cu numele lui Hristos, în aceste zile de sărăcie şi mari lipsuri duhovniceşti“, a spus IPS Mitropolit Dionisie. 
În semn de preţuire, Patriarhul României a dăruit ierarhului grec o icoană a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, şi două candele de argint, în filigran, confecţionate la Atelierele Patriarhiei Române. IPS Mitropolit Dionisie a dăruit Patriarhului României o cârjă arhierească. „Anul acesta a fost o şansă pentru noi ca să înţelegem  mai bine cât de mult Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au iubit întreaga creştinătate, dar mai ales teritoriul ţării noastre. Sfântul Împărat Constantin cel Mare uneşte popoarele ortodoxe într-o demnitate dumnezeiască şi face ca popoarele să fie iubite de Hristos şi de Preasfânta Treime. El este împăratul care aduce libertate creştinismului, zideşte biserici şi apără demnitatea umană. Legile date de el, pe lângă instituirea Duminicii ca sărbătoare oficială, sunt toate legi de apărare a demnităţii umane, abolind tortura, dând legi de protecţie şi reîntregire a familiei, combătând adulterul, avortul şi ajutând o mulţime de săraci. De la el putem spune că Liturghia se uneşte cu filantropia şi în mod instituţional, nu doar spontan, individual. Astfel, darurile care au fost aduse din Mitropolia Corintului reprezintă pentru noi un semn al primirii rugăciunilor şi ostenelilor românilor în anul în care Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au fost omagiaţi. Rămânem îndatoraţi totdeauna Sfinţilor, dar mai ales atunci când în mod deosebit în comuniunea de cinstire a lor se adaugă şi alte popoare şi alte Biserici“, a încheiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.  
Mulţumiri pentru cei care au sprijinit buna desfăşurare a hramului 
La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României a mulţumit ierarhilor prezenţi pentru împreuna-slujire şi celor care s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a hramului, şi anume: reprezentanţilor autorităţilor de stat, centrale şi locale, preoţilor din cadrul sectoarelor Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi ale Administraţiei patriarhale, studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti şi elevelor Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Pasărea, Primăriei Generale a Capitalei, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Direcţiei Generale a Jandarmeriei Bucureşti, Unităţii Speciale 70 Jandarmi, Protecţiei Instituţionale Bucureşti, Inspectoratului General al Poliţiei Române, Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti, Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, Poliţiei Locale a Sectorului 4 Bucureşti, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti, SMURD, Pompieri, Crucii Roşii România, mai ales filialei Crucea Roşie Sector 4 Bucureşti, Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România (AMFOR), conducerii Aeroportului Internaţional „Henri Coandă“ – Otopeni, conducerii colegiilor naţionale „Ion Creangă“ şi „Mihai Eminescu“ din Bucureşti pentru sprijinul acordat în cazarea pelerinilor, şi tuturor celor care au contribuit la înfrumuseţarea acestei sărbători.

Sursa:

Ziarul Lumina