01.11.2013 – Biserica Mântuleasa va primi resfinţirea

Evenimente


 
cea de a 22-a Duminică de după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, va săvârşi slujba de resfinţire a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Mântuleasa din Craiova. Evenimentul va fi însoţit de lansarea monografiei sfântului lăcaş, lucrare publicată la Editura „Mitropolia Olteniei” şi semnată de prof. dr. Toma Rădulescu. 
Una dintre cele mai vechi lăcaşuri de închinare ale Băniei, Biserica Mântuleasa va primi mâine veşmântul de praznic, fiind împodobită după cuviinţă în haină nouă prin ample lucrări de restaurare şi consolidare. Programul liturgic va începe de sâmbătă seară cu slujba Vecerniei, unită cu Litia. A doua zi, la primele ore ale dimineţii, IPS Părinte Mitropolit Irineu va poposi aici pentru a oficia slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie. La fine programului liturgic, după cuvântul de învăţătură al IPS Irineu, va fi lansată monografia Bisericii Mântuleasa şi filmul documentar ce cuprinde istoricul sfântului lăcaş de închinare.

 
Rolul Bisericii Mântuleasa în revoluţia paşoptistă
Rod al unei munci asidue de cercetare, fundamentată în mare pe documente de arhivă, dar şi pe mărturii ale celor care ce au fost legaţi de istoria sfântului lăcaş, lucrarea monografică a prof. Rădulescu este pe departe cea mai complexă, scrisă pe acest subiect, până în prezent. Cu aproape 300 de pagini de text şi anexe (fotografii şi detalii din viaţa bisericii), cartea aduce la zi o foarte importantă parte din istoria bisericii, contribuind esenţial la reconstituirea momoriei oraşului. Lucrarea este structurată pe opt capitole, fiecare descriind cele mai importante evenimente şi personalităţi care au marcat viaţa bisericii. Aşa se face că, încă din primele pagini, prof. Rădulescu expune pe larg istoricul „ctitorilor şi a ctitoriei lor”, referindu-se în special la: numele bisericii, construirea acesteia, clopotniţă, dascălii şi cîntăreţii din vechime, şcoala de la Mântuleasa etc. În cel de al doilea capitol, „Biserica Mântuleasa şi principalele evenimente din epoca modernă”, autorul îşi începe descrierea din perioada 1848, amintind că „mulţi enoriaşi ai Mântulesei au pregătit ideologic revoluţia de la 1848 şi au fost în fruntea acesteia. Este bine cunoscut modelul oferit de fraţii Petrache şi Costea Romanescu a căror mamă era nelipsită de la biserică şi cunoscută pentru faptele sale de ajutorare a celor nevoiaşi. În ziua de duminică, 13 iunie 1848, a sost la Craiova guvernul revoluţionar de la Islaz” (p. 50).
 
Preoţi slujitori la altarul Mântulesei
Un alt capitol la fel de interesant este şi cel dedicat slujitorilor bisericii (cap. VI). Aici, prof. Rădulescu aduce la zi istoria biografică a celor care s-au ostenenit cu slujirea la altarul Mântulesei. Aici sunt pomeniţi: Petre Ştefulescu, Ilie Dumitrescu, Grigore Cristescu, Ion Dorobanţu,  Grigore Mihalache, Nicolae Popescu, Serghie Păduraru, Vladimir Isman, Ion Bâlteanu, Alexie Buzera etc. Între aceştia se numără şi Dumitru Cinciu (1904-1982). Despre el, autorul spune că a fost „una dintre figurile harismatice ale spiritualităţii ortodoxe române care, prin activitatea sa, făcuse din biserica craioveană …, vreme de jumătate de secol, un adevărat centru misionar de intensă trăire creştină. Părintele Dumitru Cinciu este considerat de toţi cei care l-au cunoscut, prieteni sau torţionari, ca fiind unul din reprezentanţii creştin ortodocşi al cărui spirit a fost transferat ântre zidurile blestamate ale închisorilor cu menirea de a conserva şi vitaliza valorile câtorva generaţii. Părintele Dumitru Cinciu a dăruit întreaga sa viaţă iubirii aproapelui şi slujirii lui Dumnezeu” (p. 89).
            Într-un cuvânt, prof. Rădulescu reuşeşte să restituie, la ceas aniversar, file de nepreţuită istorie, indispensabile vieţii bisericeşti din Oltenia.

Diac. Ioniţă Apostolache