04.11.2013 – Eveniment liturgic în Cetatea Craiovei: Biserica „Mântuleasa” a fost resfinţită

Relatari


 
Unul dintre cele mai vechi lăcaşuri de închinare din Craiova a primit resfinţirea în cea de a XXII-a Duminică de după Rusalii. Biserica închinată Adormirii Maicii Domnului, Sfântei Muceniţe Ecaterina şi Sfântului Mare Mucenic Pantelimon a devenit neîncăpătoare pentru mulţimile credincioşilor, veniţi în sânul ei să ia parte la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

 
Cunoscută de cei mai mulţi craioveni sub numele de „Mântuleasa”, ctitoria boierilor Strâmbeanu a primit binecuvântarea unui nou început, fiind înfrumuseţată şi gătită ca de praznic. În mijlocul credincioşilor a poposit IPS Părinte Irineu, care a oficiat slujba de resfinţire, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. Evenimentul a fost încununat de slujba Sfintei Liturghii, oficiată la altarul Bisericii Mântuleasa.
La finalul programului liturgic, părintele protoiereu Grigore Vulcănescu a dat citire actului de resfinţire a bisericii şi a anunţat ridicarea la rangul de iconom stavrofor a cucernicului preot Constantin Resceanu, parohul sfântului lăcaş. Au mai primit gramate de mulţumire, pentru implicarea şi suportul consistent în finalizarea lucrărilor de restaurare şi reconsolidare, preoţii Ion şi Marius Resceanu, slujitor la altarul sfintei biserici, preotul Silviu Ciocşan, Marilena Bogheanu, director al Agenţiei de Dezvoltare Regională SV – Oltenia, Mariana Pasmangia, profesorul Toma Rădulescu, autor al monografiei bisericii, arhitectul Iulian Cămui şi alţii.
 
Maica Domnului ca „Mântuleasă”
Bucuria prăznuirii a fost plinită de cuvântul de învăţătură al IPS Părinte Mitropolit. IPS Părinte a făcut trimitere mai întâi la înţelesul dogmatic al cuvântului „Mântuleasă”, calitate atribuită Maicii Domnului şi implicit nume ocrotitor al sfântului lăcaş. „Cuvântul acesta, de «Mântuleasă», vine tocmai de la faptul că Maica Domnului este mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu. După cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a izbăvit pe noi din stricăciune, scoţându-ne din robia păcatului şi a morţii, Preacurata Sa Maică s-a făcut cu adevărat Mântuleasa, adică aceea prin care Fiul ei a venit în lume să înfăptuiască lucrarea Sa izbăvitoare. Nu Maica Domnului s-a jertfit pe Cruce pentru noi, dar pentru faptul că a primit în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu şi L-a născut, ea s-a arătat «mai fericită decât toate neamurile», «mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii». Deci această sfântă biserică, închinată Maicii Domnului, a primit pe toţi cei care i-au trecut pragul cu multă bucurie, le-a ascultat cererile, le-a împlinit rugăciunile, pentru că Maica Domnului este totdeauna ajutătoare, ocrotitoare şi binefăcătoare nouă tuturor”, a spus IPS Irineu. În continuare, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit textul Evangheliei din Duminica a XX-a de după Rusalii, închinat Pildei „Bogatului nemilostiv” (Lc. 16, 19-31). „Cel care se sileşte să fure de la noi toată fapta cea bună este fără îndoială diavolul. De bună seamă că, în Evanghelia de astăzi, Domnul nu ne spune că bogatul a fost dus de diavoli în iad. Cu toate acestea înţelegem că dacă nu a fost nu a slujit lui Dumnezeu şi dacă nu a fost condus de îngeri precum Lazăr în «sânul lui Avraam», bogatul a ajuns în iad, neputând să treacă de vămile văzduhului unde, fiind cercetat pentru toate cele ce făcuse în viaţă, a fost găsit vinovat şi deodată aruncat în focul cel veşnic. De aici mai constatăm un lucru, că după moarte, bogatul vede limpede realitatea lucrurilor pe care nu le înţelesese în viaţă. El vede cine a fost Lazăr şi cum a ajuns în Rai. Chiar i se limpezeşte mintea şi conştiinţa, îl mustră cugetul, ştiind că se află la locul de pedeapsă tocmai pentru că a uitat că este om. De aici înţelegem că cel ce are cu adevărat calitatea de om îşi recunoaşte întotdeauna neputinţele, slăbiciunile şi toate cele ale sale, rugându-se pentru îndreptare şi făcând permanent pocăinţă pentru păcatele sale”, a conchis IPS Irineu.

 
Restaurată cu fonduri europene
Din partea întregii parohii, preotul Constantin Resceanu a mulţumit IPS Părinte Mitropolit pentru ajutorul, povaţa şi binecuvântarea pe care le-a pus la temelia înfăptuirii lucrărilor de restaurare, înfrumuseţare şi reconsolidare a sfântului lăcaş. Totodată, pr. Rescanu a detaliat principalele etape ale acestui demers, arătând punctual fazele prin care a trecut biserica şi totodată valorificarea resurselor financiare, obţinute din fonduri europene. „Ultima dată biserica noastră a fost resfinţită acum patru decenii, la anul 1976, în vremea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, pe atunci în scaunul de Mitropolit al Olteniei. Iată că astăzi, ne-a învrednicit Dumnezeu pe noi nevrednicii să ducem la bun sfârşit lucrarea Sa, Biserica Mântuleasa redobândind frumuseţea de altă dată. Această lucrare nu ar fi fost posibilă fără purtarea de grijă a Mitropolitului nostru. Alături de colaboratorii IPS Sale de la Centrul Eparhial, IPS Părinte Mitropolit a făcut posibil ca biserica noastră să intre în urmă cu trei ani într-un amplu proiect de refacere şi restaurare”, a spus pr. Resceanu.

            După slujbă, credincioşii au trecut, după rânduială, prin sfântul altar, primind iconiţe şi târnoseală din partea preoţilor slujitori. Evenimentul dedicat resfinţirii sfântului lăcaş a luat sfârşit printr-o agapă frăţească, în cadrul căreia a fost lansată monografia bisericii, semnată de prof. dr. Toma Rădulescu. În acelaşi context a fost prezentat şi un film documentar, închinat Mântulesei.

Diac. Ioniţă Apostolache