11.11.2013 – Sfinţii Arhangheli prăznuiţi în Protoieria Târgu Jiu Nord: Biserica din Teleşti a fost resfinţită

Relatari


 
În ziua prăznuirii Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a oficiat slujba Sfintei Liturghii cu prilejul resfinţirii Bisericii din Parohia Teleşti, cu hramul „Sfinţii Voievozi”. Constuită între anii 1909-1919, sfântul lăcaş a fost sfinţit la data de 13 septembrie 1919 de către preasfinţitul Alexie Şerban Craioveanu, Episcop vicar al Episcopiei Râmnicului. 
Credincioşii gorjeni au venit în număr mare în localitatea Teleşti din Protoieria Târgu Jiu Nord, pentru a lua parte la slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinţii Arhangheli”. Evenimentul a avut loc la finele săptămânii trecute, în ziua prăznuirii Sfinţilor Arhangheli, fiind împlinit de prezenţa IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. 
„Îngerul păzitor ne povăţuieşte să privim cu nădejde spre Dumnezeu”
Evenimentul resfinţirii Bisericii „Sfinţii Arhangheli” din Teleşti a fost încununat prin cuvântul de învăţătură al IPS Părinte Irineu. În acest context, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre locul sfinţilor îngeri în iconomia mântuirii şi despre rolul lor oblăduitor în viaţa creştinilor botezaţi.  „Să ne amintim încă din lumea aceasta de îngerul păzitor şi să-i ascultăm întotdeauna glasul! El ne scoală noaptea la rugăciune şi ne îndeamnă să cinstim permanent Sfânta Biserică şi Sfânta Cruce. La vreme de întristare, îngerul păzitor ne povăţuieşte să privim cu nădejde spre Dumnezeu şi să ne rugăm mai mult. În lumea aceasta, poate avem prieteni mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi sau poate nu avem deloc, dar cel care ne este cu adevărat prieten şi ne vrea numai binele, fără să ceară ceva de la noi, este îngerul păzitor. Deci, să-l ascultăm pe îngerul păzitor şi întotdeauna să-i urmăm sfatul, ca el să se bucure şi să vorbească înaintea lui Dumnezeu despre noi, căci îngerii din ceruri pururea văd Faţa Părintelui Ceresc (cf. Mt. 18, 10)”, a spus IPS Părinte. 
Distincţii pentru ostenitori
La rândul său, pr. protoiereu Bălan Dumitraşcu Cosmin a dat citire actului de resfinţire, amintind pe scurt istoricul sfântului lăcaş de închinare. Din partea parohiei a luat cuvântul preotul paroh Buzuloiu Vasile, care a mulţumit IPS Părinte Mitropolit pentru darul făcut parohiei Teleşti. Pentru osteneala depusă în finalizarea lucrărilor de restaurare, pr. Buzuloiu a fost ridicat la rangul de iconom. “Dumnezeu a rânduit ca în această frumoasă zi, IPS Irineu să binecuvânteze resfinţirea acestui sfânt lăcaş cu hramul «Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil», pe care îi şi cinstim la zi de sărbătoare ca pe nişte ocrotitori ai parohiei noastre. Această sărbătoare încununează munca noastră de câţiva ani, oferindu-ne totodată speranţa de a duce la înfăptuire şi alte lucrări frumoase pentru parohia noastră”, a spus pr. paroh. Printre cei care au sprijinit lucrarea de restaurare a bisericii s-au numărat: Romulus Bâldea, primarul localităţii, Sabin şi Florian Cornoiu, aceştia primind din partea Centrului Eparhial de la Craiova gramate de mulţumire.
După ce a fost restaurată în 1974 şi s-au efectuat reparaţii capitale în 1979 şi în 2001, sub directa păstorire a preotului paroh Cornoiu Gheorghe, biserica din Teleşti a intrat într-un amplu proces de restaurare, în perioada 2012 şi 2013, sub păstorirea pr. Vasile Buzuloiu. Întreaga lucrare s-a realizat cu sprijinul finaciar al Primăriei Teleşti şi al enoriaşilor din parohie. 
 

Prof. Vasile Gogonea