20.11.2013 – Proiect în sprijinul angajării studenţilor craioveni

Evenimente


 
Pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, Facultatea de Teologie a Universității din Craiova implementează proiectul „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii  din regiunea Sud – Vest Oltenia”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 300 de studenţi de la şapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Română și Comunicare).
            În luna noiembrie 2013, activitatea echipei de implementare a fost centrată pe monitorizarea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor care au beneficiat de serviciile „Centrului de evaluare socio-profesională şi orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman” şi pe publicarea materialelor prezentate la conferinţă într-un „Ghid de bune practici în organizarea stagiilor de practică în domeniul socio-uman la nivel naţional şi internaţional.
            În vederea identificării studenţilor/absolvenţilor care sunt înscrişi la programele de master şi care sunt angajaţi pe piaţa muncii, s-au aplicat procedurile specifice monitorizării şi s-au colectat documentele justificative de la angajatori şi de la facultăţi. Prin activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională, studenţii au dobândit competenţele dezirabile profilului profesiunii şi abilităţile necesare angajării pe piaţa muncii.