26.11.2013 – „Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie” la Părintele Dumitru Stăniloae: Simpozion naţional la Craiova

Evenimente


 
Profesori universitari de la centre universitare de renume din ţară, teologi şi studenţi, s-au reunit pentru două zile, 25 şi 26 noiembrie, la Centrul de vizualizare şi coservare al Facultăţii de Teologie din Craiova, pentru a participa la Simpozionul cu tema: „Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie. Contribuţia Bisericii din Oltenia la promovarea şi valorificarea teologiei Părintelui Dumitru Stăniloaie”. Evenimentul a fost deschis prin cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova. 
Întregind activităţile de rang universitar închinate teologiei părintelui profesor Dumitru Stăniloae, aniversat anul acesta în Patriarhia Română la sorocul celor 100 de ani de la naştere şi 20 de la trecerea sa la Domnul, întâlnirea de la Craiova a adus laolaltă elemente profunde de teologie, cultură, filosofie sau antropologie. Aşezat sub autoritatea academică a Facultăţii de Teologie din Craiova, Simpozionul naţional „Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie. Contribuţia Bisericii din Oltenia la promovarea şi valorificarea teologiei Părintelui Dumitru Stăniloaie” s-a constituit, vreme de două zile, într-un adevărat forum de discuţii despre viaţa, experienţa şi trăirea teologiei părintelui Stăniloae, în actualitatea oltenească. 

 
Particitări de nivel naţional
În prima zi a întâlnirii, luni, 25 noiembrie, între prelegerile susţinute s-au numărat: „Fundamente patristice în ascetica şi mistica Părintelui Dumitru Stăniloaie” – Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, „Părintele Stăniloaie – trăitor al lui Dumnezeu” – Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, „Părintele Dumitru Stăniloaie – restaurator al Dogmaticii Ortodoxe în secolul al XX-lea” – prof. univ. dr. Cristinel Ioja, de la Facultatea de Teologie din Arad. Printre participanţi s-au nmărat: preoţii profesori univesitari dr. Ştefan Buchiu şi Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, pr. conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, pr. prof. univ. dr. Ion Popescu de la Facultatea de Teologie din Piteşti, dr. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, instituţie parteneră în organizarea simpozionului,
 
„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri”
În cuvântul de binecuvântare rostit în deschiderea manifestării, IPS Părinte Irineu a subliniat locaul pr. prof. Dumitru Stăniloae, ca teolog şi părinte în actualitatea ortodoxiei româneşti. „Cinstindu-l astăzi pe părintele Dumitru Stăniloaie ne aducem aminte de cuvintele Sfântul Apostol Pavel, care ne îndeamnă: «Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa» (Evr. 13, 7). Dorim să subliniem că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a avut în vedere cinstirea acestui mare teolog, la împlinirea a 110 ani de la naştere şi a 20 de ani de la plecarea sa la ceruri, nu numai prin prisma faptului că l-a cunoscut personal, ci şi pentru că l-a înţeles şi i-a urmat exemplul şi învăţătura. În acest context, timp de două zile, vom discuta la Craiova despre părintele Dumitru Stăniloaie, despre opera sa şi vom încerca să desluşim elementele esenţiale ale teologiei lui, bineînţeles într-o strânsă legătură cu întreaga teologie românească. Şi sunt convins că luările de cuvânt vor pune în evidenţă chipul luminos al pr. Stăniloaie, care primeşte lumina cea adevărată a Sfintei Treimi”, a încheiat IPS Irineu.
În cea de a doua parte a zilei de luni, invitaţii au trecut pragul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” pentru a lua parte la cele două expoziţii de carte, pregătite special pentru acest prilej: „Carte bisericească de patrimoniu” şi „Opera Părintelui Dumitru Stăniloae ȋn colecţiile bibliotecii”.
            În cea de a doua zi a întâlnirii, marţi, 26 octombrie, au luat cuvântul: pr. conf. univ. dr. Marin Cojoc, de la Facultatea de Teologie din Craiova, ierom. lect. univ. dr. Vasile Bârzu, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, pr. conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Sibiu, pr. lect. dr. Cristian Sonea, de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan – Facultatea de Teologie din Craiova, lect. univ. dr. Ionel Ungureanu etc. Lucrările au luat sfârşit marţi seara prin prelegerea cu titlul „Omul – chip nemuritor al lui Dumnezeu în gândirea părintelui Stăniloae”, susţinută de pr. lect. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, prodecanul Facultăţii de Teologie din Craiova şi organizatorul principal al evenimentului.
 

Diac. Ioniţă Apostolache

Diac. Gheorghe Cioiu