27.11.2013 – Sfinţii Împăraţi şi părintele Stăniloae, evocaţi în lavra Sfântului Nicodim: Simpozion Naţional Studenţesc la Mănăstirea Tismana

Evenimente


Mănăstirea Tismana găzduieşte în perioada 27-28 noiembrie, lucrările celei de a IV-a ediţii a Simpozionului Naţional Studenţesc, dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi teologiei părintelui profesor Dumitru Stăniloae. Evenimentul a reunit studenţi şi masteranzi de la facultăţile de teologie din întreaga ţară.
 Peste 20 de studenţi şi masteranzi au luat parte la cea de a IV-a ediţie a Simpozionului Naţional Studenţesc, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei la Mănăstirea Tismana din judeţul Gorj. Anul acesta, organizatorii au structurat prezentările participanţilor pe două secţiuni: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, punte de legătură între lumea greco-romană şi modernitate” şi „Teologie şi viaţă în opera Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae”.
Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc miercuri, 27 noiembrie, prin cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultăţii de Teologiei din Craiova. Mesajul IPS Părinte a fost prezentat de pr. lect. univ. dr. Ion Resceanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova. 

„Sunteţi chemaţi să fiţi orizontul nostru de mâine”
În cuvântul transmis, IPS Părinte Mitropolit le-a urat bun venit studenţilor la Mănăstirea Tismana, justificând totodată motivaţia organizării unui simpozion studenţesc în lavra Sfântului Nicodim.  „Urmând o tradiţie de ceva timp, la Sfânta Mânăstire Tismana s-a organizat un simpozion mai puţin obişnuit pentru arealul teologic din ţara noastră. Este vorba despre Simpozinul Naţional Studenţesc, o preocupare ce constituie emblema Facultăţii noastre de Teologie din Craiova. În acest cadru monastic şi în acest context istoric, cultural şi teologic, cum constataţi, se desfăşoară o lucrare importantă a Bisericii noastre ortodoxe, ce completează şi împlineşte preocupările academice din toate Facultăţile noastre de Teologie. Aceste dezbateri, care urmează linia trasată de Sfântul Sinod al Bisericii noastre ortodoxe, se îndreaptă către dumneavoastră, iubiţi profesori, studenţi şi masteranzi, cei ce sunteţi chemaţi să fiţi orizontul nostru de mâine. Cum este deja cunoscut, în organizarea fiecărei ediţii a acestui Simpozion, Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să investim întreaga noastră preocupare şi purtare de grijă, încercând să aducem laolaltă cele mai valoroase şcoli de teologie ortodoxă din mediul universitar naţional. Şi, ca lucrarea dumneavoastră să fie deplină, întodeauna am rugat pe Sfântul Nicodim, părintele monahismului nostru oltenesc şi românesc, să vă primească cu dragoste în lavra sa, să vă ocrotească şi să vă lumineze cu rugăciunile sale”.

 O întâlnire sub protecţia harică a Sfinţilor Împăraţi şi a pr. prof. Stăniloae
În continuare, IPS Irineu a felicitat efortul depus de organizatori în realizarea acestei manifestări şi a detaliat importanţa celor două alese, în acord cu prevederile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. „Anul acesta, urmând rânduielilor statornicite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, am hotărât ca această întâlnire să fie aşezată sub protecţia harică a „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, care anul acesta împlineşte 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea în Împărăţia cerurilor.  Aşadar, prima temă, „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, punte de legătură între lumea greco-romană şi modernitate”, îşi propune să analizeze moştenirea istorică a Bisericii noastre de la Sfinţii Împăraţi, Constantin şi Elena, cei întocmai cu Apostolii, şi până astăzi. Deci, personalitatea şi lucrarea Sfinţilor Împăraţi este aşezată la loc de cinste, ca un arc peste timp, cu menirea de a îmbogăţi permanent actualitatea eclesială cu bogăţia teologiei primelor veacuri creştine. Astfel scrierile Sfinţilor Părinţi sunt aduse în prim planul vieţii noastre teologice, adăpându-ne din ele pentru teologia şi viaţa noastră bisericească. În acest context, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de la Mediolanum constituie elementele cheie în formarea şi dezvoltarea unui tot teologic ortodox ce străbate nemijlocit până în vremea noastră.

Cea de a doua temă a acestei întâlniri este închinată ilustrului nostru teolog şi părinte Dumitru Stăniloae. Ca „Teolog al iubirii dumnezeieşti”, părintele Stăniloae a purtat permanent întru sine frumuseţea teologiei patristice, el însuşi fiind un purtător de cuvânt al acesteia în actualitate. Părintele, în sinteza sa hristologică, în chip deosebit, a aşezat în centrul preocupărilor sale Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos, Care este Alfa şi Omega, adică începutul şi sfârşitul oricărui discurs teologic”, a subliniat Mitropolitul Olteniei în mesajul trimis tinerilor studenţi şi masteranzi, înscrişi la lucrările Simpozionului Studenţesc de la Tismana. 
Prezentările au fost grupate pe centrele universitare de apartenenţă. Astfel, în prima zi de lucru au susţinut referate studenţii facultăţilor de teologie din: Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Arad şi Târgovişte. Joi, 28 noiembrie, în ultima zi a întâlnirii a fost rândul studenţilor şi masteranzilor craioveni. La final, fiecare participant a primit, din partea Centrului Eparhial, insigne, cărţi şi agende.
Toate lucrările prezentate au fost coordonate de un cadru didactic de la Facultatea de Teologie de apartenenţă, urmând să fie aşezate ulterior într-un volum colectiv, la Editura „Mitropolia Olteniei”. 

„Am acumulat multă experienţă, de mult folos pentru formarea mea teologică”
Rezultatul întâlnirii a fost unul constructiv, lucru exprimat de participanţi. „Experienţa de anul acesta a fost una cât se poate de interesantă, mai ales că am avut posibilitatea să lucrăm pe două teme atât de actuale şi importante în teologia noastră. În aceste două zile, prin discuţiile pe care le-am purtat, am acumulat multă experienţă pe care, personal, o consider de mult folos pentru formarea mea teologică”, a spus Mihnea Bâlteanu, masterand la Facultatea de Teologie din Craiova.
„Am ales să lucrez pe mariologia părintelui profesor Dumitru Stăniloae din considerentul că această temă a fost prea puţin abordată. Experineţa de aici de la Tismana îmi va fi cu siguranţă de folos în întocmirea viitoarelor proiecte de cercetare şi în conturarea unei direcţii pe care să pot merge mai departe”, a spus Cosmin Drăghici, de la Facultatea de Teologie din Craiova, anul IV.
„Este pentru prima oară când vin aici, în mănăstirea Sfântului Nicodim. A fost o experineţă foarte interesantă şi constructivă pe care, în mod sincer, doresc că o repet”, a mărturisit Cristian Bostan, din cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti.

Diac. Ioniţă Apostolache