29.11.2013 – Simpozionul Naţional Studenţesc de la Tismana, la final

Evenimente


 
Simpozionul Naţional Studenţesc închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi teologiei părintelui profesor Dumitru Stăniloae s-a încheiat joi, 28 noiembrie, la Mănăstirea Tismana. Activitatea, organizată de Facultatea de Teologie din Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei, a reunit peste 20 de studenţi şi masteranzi din întreaga ţară (Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Arad, Târgovişte şi Craiova), aducând laolaltă atât interesul pentru cercetare, cât şi dorinţa de a pune în lucru cunoştinţele dobândite pe băncile şcolilor teologice. Astfel, timp de două zile, 27 – 28 noiembrie, tinerii au prezentat diverse comunicări pe temele: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, punte de legătură între lumea greco-romană şi modernitate” şi „Teologie şi viaţă în opera părintelui profesor Dumitru Stăniloae” şi au legat discuţii. Acest demers se va finliza prin publicarea unui volum colectiv cu studiile pregătite de studenţi.

            Finalul întâlnirii studenţeşti de la Tismana a fost încununat prin primirea mai multor daruri de carte, din partea IPS Părinte Mitropolit Irineu, decanul Facultăţii de Teologie din Craiova. Importanţa acestei activităţi a fost subliniată în primul rând prin interesul manifestat de studenţi, dar şi de tradiţia ei, anul acesta marcându-se cea de-a IV-a ediţie desfăşurată. „A fost o experienţă foarte folositoare, în sensul în care s-a putut vedea implicarea totală a fiecărui participant. Mai mult decât atât, calitatea referatelor prezentate a scos în evidenţă buna pregătire a participanţilor, şi în acelaşi timp implicarea profesorilor coordonatori. Următorul pas va fi publicarea volumului colectiv, sub binecuvântarea şi purtarea de grijă a IPS Părinte Mitropolit Irineu”, a spus pr. lect. univ. dr. Ion Resceanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova.

Diac. Ioniţă Apostolache